مقاله معماری

هر مقاله بیان یک داستان است. پس داستان خود را بدانید! بدانید چرا دیگران باید به این داستان علاقمند شوند: آیا موضوع روز دنیاست؟ آیا به نتایج عجیب و غیرمنتظره‌ای دست یافته‌اید؟ آیا توصیف جدیدی از یک واقعیت و یا پدیده را بیان می‌کنید؟ این داستان لزوماً آنچه که شما (پشتیبانی) داده‌اید نیست! بلکه شامل دلایل مهم و جذاب بودن داستان، ارائه و عرضه ایده‌های نو، افق‌ها و نگرش‌های جدید نیز می‌شود. در نوشتن مقاله سعی کنید بالا به پایین (Top-Down) بنویسید. همانطور که بیشتر انسان‌ها اینگونه می‌اندیشند، ابتدا ایده کلی را مطرح کنید و سپس وارد جزییات شوید. حتی هنگام نوشتن جزییات تلاش کنید به صورت بالا به پایین بنویسید.

عوامل مهم در نگارش یک مقاله علمی پژوهشی:

1. عنوان تحقیق: نگارش موضوع پژوهش

2. نویسنده یا پدیدآورنده مقاله Authors/Author، نام نویسندگان، نشاني یا افیلیشن نویسندگان، مدرک  تحصيلي آنها (Phd یا MS)، محل فعالیت و سمت نويسندگان

3. چكيده مقاله Abstract : یک خلاصه جامع و کامل از کل مقاله به منظور آگاهی خواننده از کل محتوای مقاله.

۴. كليدواژه ها Keywords : افزایش دسترسی به مقاله در هنگام جستجو در گوگل یا پایگاه های دیگر

۵. مقدمه Introduction : توضیح مفصل و روشن از ادبیات تحقیق و معرفی موضوع پژوهش

۶. بيان مسئله Statement Problem : بیان علت و نیاز انجام پژوهش

۷. تبيين هدف Objectives and Aims : بیان هدفی كه در پژوهش حاضر به ئنبال آن هستیم.

۸. پرسشهاي پژوهش Questions Research : پرسشهاي مطرح شده در پژوهش همراه با فرضيه های پژوهش

۹. پيشينه پژوهش Review Literature : مرور کارها و پژوهش های مرتبط انجام گرفته در گذشته

۱۰. معرفي پروژه Site Research : ويژگيهاي پژوهش و مواردی که باعث تمایز آن از موارد مشابه می شود.

۱۱. روش شناسي Methodology : روش انتخابی برای انجام پژوهش و دلايل انتخاب این روش

۱۲. ابزار پژوهش Tools Research : معرفي ابزار لازم برای انجام پژوهش، جمع آوری اطلاعات و روش تحليل داده های بدست آمده

۱۳. جامعه پژوهش Population Research : معرفي جامعه ای که مورد مطالعه قرار گرفته و خصوصیات آن.

۱۴. محدوده و محدوديت­ها Limitations and Limits : مواردی که باعث محدود شدن پژوهشگر برای انجام پژوهش شده اند.

۱۵. يافته ها Findings/Results : نتايج توصيفي و تحليلي حاصل از تحقیق و پژوهش

۱۶. بحث و نتيجه Conclusion/Discussion : تجزیه و تحليل نهايي نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر و مقایسه آن با نتایج پژوهش های مشابه

۱۷ پيشنهادها Research Further : پيشنهادات مفید برای انجام پژوهشهاي بعدي در راستای پژوهش حاضر

۱۸ تقدير و تشكر Acknowledgement : ذكر اسامی افرادی که در مراحل انجام پژوهش نقش داشته اند.

19.منابع  References : ذکر منابع و رفرنس هایی که برای نگارش مقاله از انها استفاده شده است.

20. پیوست ها Appendixes : ارائه توضیحات اضافی و تکمیلی براي درک بیشتر خواننده

پژوهشگران برتر

09333358943

مؤسسه مطالعاتی و مشاوره پژوهشی پژوهشگران برتر، برترین دپارتمان تخصصی در زمینه ارائه مشاوره و خدمات پژوهشی در رشته معماری و شهرسازی