Skip to main content

نگارش پروپوزال

  • پروپوزال اساس پایان نامه و شاید مهمترین مرحله از  انچام پایان نامه می باشد.
  • در دانشگاه های مختلف پروپوزال با فرمت های مختلف ارائه می شود ولی درکل یک پروپوزال شامل قسمت هایی است که غالباً در تمامی فرمت ها مشترک هستند.
  • اهداف فرعی و اصلی، فرضیات تحقیق ، ابزار تحقیق ، جنبه ی نوآوری تحقیق از قسمت های اصلی پروپوزال هستند.
  • پروپوزال بدون برنامه نگارش نمی شود.
  • انجام پروپوزال زمان و دقت بیشتری نسبت به قسمت های دیگر پایان نامه نیاز دارد.
  • برای دانشجویی که اولین بار در این مسیر قدم برمیدارد نگارش پروپوزال دشوار خواهد بود.
  • معمولا در پروپوزال از منابع به روزتر و غالباً لاتین استفاده می شود. این منابع می تواند کتاب یا مقاله معتبری باشد که مورد استفاده پژوهشگران در سراسر دنیاست.
  • منابعی که در پروپوزال استفاده می شود ارتباط بسیار نزدیک با موضوع پروپوزال داراست و وجه تمایز موضوع پایان نامه شما با این مقالات باید کاملا مشخص باشد.