Skip to main content

بناهای مسکونی در دوره پهلوی اول

با شروع حکومت پهلوی در سال 1304 هجری شمسی، تغییرات بنیادین در اکثر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و معماری ایجاد گردید. در این دوره که به دوره‌ی نوسازی و شروع تغییرات اجتماعی معروف است ساختارهای شهری و نهادهای مدنی نیز دچار تغییرات گسترده شد. یکی از مواردی که به تبع تحولات سیاسی پذیرای تغییر شد و در روند نوسازی و مدرنیزاسیون قرار گرفت معماری بود (عسکری چاوردی و همکاران؛ 1396).

هرچند که معماری در دوران پهلوی اول، عمدتا در سبک بین المللی و در برگیرنده معماری مدرن در بناهایی چون کاخ دادگستری تهران، کاخ شهربانی و سایر بناهای ساخته شده در این دوران بود؛ اما در بناهای مسکونی و ساختمان‌های کم اهمیت‌تر که ساخته دست افراد عادی بود رنگ و بوی آثار متفاوت از بناهایی بود که زیرنظر دولت ساخته می شد. استفاده از بافت آجری، تراس‌های کنسول شده و تزئینات خاص، عمده‌ترین شاخصه های معماری این بناها را شکل می‌دادند (غفاری جباری و خضری، ۱۳۹۴).

در معماری پهلوی ما شاهد احداث همزمان ساختمان‌هایی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از مکاتب فکری دوره‌هایی مشخص از تاریخ ایران هستند. این گرایش‌های متفاوت و بعضا متضاد در معماری این دوره، ناشی از اختلاف در گرایش‌های سیاسی و ایدوئولوژیک این عصر از تاریخ ایران است که ریشه در جریان‌های عقیدتی- سیاسی اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی دارد. نتیجه این انفعال فرهنگی، بخصوص در زمینه معماری، عرضه و تکمیل سبک‌های مختلف معماری اروپا و آمریکا در دهه های اخیر به کشور بوده است (رحمانی مقدم، ۱۳۹۴).

 

روند شهرسازی

در واقع، روند شهرسازی و شهرنشینی در ایران، از آغاز دوره پهلوی وارد مرحله تازه‌ای شد که می توان آن را مرحله تحول و دگرگونی نام نهاد. شهرهای ایران که دارای ویژگی‌های تکامل یافته در طی قرن‌های متمادی بودند، در طی چند دهه دچار تحولی عظیم شدند، تحولاتی که باید ریشه آن را در تجددخواهی و حمایت‌های دولتی در آن جستجو کرد (حسینی، ۱۳۹۵).

از جمله این بسترهای تحول یافته در دوره پهلوی اول، شهر ارومیه است. بررسی‌ها نشان می دهد که با وجود دگرگونی‌های به وجود آمده در معماری بناهای شهر ارومیه و نقش انکار ناپذیر شهرسازی جدید در کنار ضوابط و قوانین مصوب در این دوره، مطالعات کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. در واقع، شهر ارومیه از جمله شهرهایی است که بافت قدیمی آن متعلق به این دوران بوده چرا که به دلیل زلزله های عظیمی که در این شهر رخ داده، از معماری قبل از قاجار و پهلوی در تبریز آثار کمی به جای مانده است.

اما متاسفانه این بناها در دوران معاصر، مورد بی توجهی و کم لطفی قرار گرفته اند و در حال حاضر بیشتر به عنوان بافت فرسوده شهری در خطر نابودی هستند. به طوریکه تاکنون میزان زیادی از این بافت از میان رفته و مسئولان نیز تلاشی در جهت حفظ آثار باقی مانده ندارند. همچنین، با توجه به این که شهر سازی معاصر ایران در دوره پهلوی اول با تغییراتی جدی با الهام از شهرهای اروپایی طراحی و اجرا شد؛ در این بین شهر ارومیه نیز به دلیل مرزی بودن با کشورهای همسایه همیشه دستخوش تغییراتی بوده است (بیرامی، ۱۳۹۵).

لذا در این پژوهش، سعی بر این است ساختار و مطالح بناهای مسکونی ساخته شده در شهر ارومیه در دوران پهلوی اول مورد بررسی قرار گیرد و آثار و بناهایی که در این دوران ساخته شده‌اند معرفی شود.

 

مصالح بناهای مسکونی در دوره پهلوی اول

دوره پهلوی اول که با کودتای 1299 شمسی آغاز و در سال 1304 عملا به عرصه قدرت رسید دوره نوینی آغاز شد که به شدت تحت تأثیر تجددگرایی در فرهنگ غربی قرار گرفت. از این رو می‌توان ورود مدرنیسم و نقش آن را در بناهای این دوره حائز اهمیت دانست. این دوره به جهت نگرش نوینی که در جهت توسعه، نوسازی و تغییرات بنیادی داشت با صراحت و اقتدار توانست معماری را به سمت ایجاد یک سبک و سیاق منحصر به فرد هدایت نماید (خاکپور؛ جزء پیری و بهرنگ، ۱۳۹۴).

ابنیه‌ها یکی از اقسام بناها را در عصر پهلوی تشکیل می دهد که در جایگاه خویش حائز اهمیت است. معماری بناها در این دوره که قسمی از آثار و معماری امروز را نیز شامل می شود تحت تأثیر عوامل متعددی شکل گرفت که یکی از آنها، معماری ساختمان های دولتی و عمومی است.

گرچه الگوبرداری از ابنیه دولتی و عمومی، پیشرفت ها و امکانات تازه‌ای در معماری و در مواردی همخوانی با اقلیم را در پی داشت لکن از آنجا که موجب رواج معماری غیر بومی و دارای هماهنگی اندک با اقلیم شده و تا به امروز نیز ادامه یافته است، ریشه یابی این تأثیرپذیری اهمیت پیدا می کند (رحمانی مقدم، ۱۳۹۴).

 

کاربرد مصالح

همچنین بناهای مسکونی در دوره پهلوی اول و نحوه ساختار این بناها نیز حائز اهمیت است. درک تحولات شهرسازی و معماری دوره رضا شاه ، بدون پرداختن به تحولات فرهنگی و اجتماعی، عملا راه به جایی نمی برد. در دوره پهلوی اول تحولات اساسی در زمینه معماری و شهرسازی در ایران صورت پذیرفت. هدف بلند مدت رضا شاه، بازسازی ایران طبق الگوی غربی بود. او برای رسیدن به جامعه‌ای مدرن همانند جوامع اروپایی نیازمند تغییر و تحول در کالبد شهرها بود و از این رو اقدام به تخریب برج و باروی شهرها واحداث خیابان‌ها و ساختمان های دولتی، ادارات، کارخانه ها و … نمود (مطیعی، ۱۳۹۵).

اولین مداخلات در بافت سنتی و کالبدی شهرها از جمله شهر ارومیه که موضوع اصلی این مقاله می باشد، در این دوره انجام گرفت و شهر ارومیه تا ابتدای این دوره ساختار سنتی خود (برج و بارو و ….) را حفظ کرده بود و بناهای مسکونی و بازار که قبلا دارای کارکرد و استخوان بندی ویژه سنتی خود بود، رفته رفته کارکرد خود را به خیابان کشی‌های عریض و مغازه‌های ویترینی در بر خیابان‌ها داد و در واقع اولین تغییرات کالبدی شهر ارومیه آغاز شد و خیابان های امام خمینی (ره)، منتظری، مطهری فعلی و … احداث شد (مطیعی، ۱۳۹۵).

همچنین ساخت بناها و نوع مصالح آن که قبلا به روش سنتی و با خشت ساخته می‌شد؛ حالا مصالح مدرن جای آن را گرفته است. لذا اهمیت پژوهش در ارتباط با بررسی ساختار و مصالح بناهای مسکونی در این دوره و در شهر ارومه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

09333358943

تعریف برنامه ریزی

برنامه ريزي عبارتست از برآورد احتياجات آينده و تعيين منابع براي تأمين آن احتياجات، به عبارتي ديگر برنامه ريزي تصميم گيري در مورد آنچه كه بايد انجام گيرد و اينكه چگونه بايد صورت گيرد، توصيف مي شود . برنامه ريزی فرايندي است كه در آن نحوه توليد ، گردش و هماهنگي اطلاعات در بخش كارشناسي به نحو سازمان يافته اي به بخش تصميم گيري مرتبط مي گردد .

 

 مينتزبرگ

برنامه ريزي فكركردن راجع به آينده يا كنترل آن نيست بلكه فرآيندي است كه مي تواند در انجام اين امور مورد استفاده قرار گيرد . برنامه ريزي تصميم گيري در شكل معمول آن نيست بلكه مجموعه اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ شده در قالب فرايند برنامه ريزي است . برنامه ريزي مي تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود . برنامه ريزي عبارتست از فرايند سیستماتیک مشخص و به هم پيوسته، براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات .

برطبق اين تعريف تصميم گيري هاي مقطعي و ناپيوسته و اتخاذ سياست ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آينده برنامه ريزي نيستند . اگرچه بعضي از شركت ها و سازمان ها بدون برنامه ريزي توانسته اند آينده سازمان را در نظر داشته و بقاي آن را تضمين نمايند.

برنامه ريزي فرايندي است كه مي تواند در هدايت سازمان به كار گرفته شود .برنامه ریزی نقطه مقابل تصمیمات عجولانه و احساسی و عوامانه است.برنامه ریزی باید در خدمت سعادت و بهروزی جامعه باشد،برنامه ریزی که نتواند به بهبود شرایط زندگی افراد یک جامعه کمک نماید از آغاز منجر به شکست است و یکی از اساسی ترین اهداف برنامه ریزی تعدیل نابرابریها است که در این خصوص مفاهیم عدالت گری اجتماعی و اقتصادی تصاویر افقهای دور دست اند.

[1] . علي اكبر رامشك ” برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد مهندسي مجدد » . پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران ، پاييز 1381.

2.Mintzberg

[3] . حسين رحمان سرشت . ” مديريت راهبردي در انديشه نظريه پردازان ” . انتشارات علامه طباطبايي ،چاپ اول ، پاييز 1383

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  برنامه ریزی شهری

09333358943

زلزله و آسیب پذیری شبکه معابر

در کشورهایی همچون ایران، تجربیات مخاطرات طبیعی نشان می‌دهد که مدیریت و تصمیم‌گیری پیش از وقوع زلزله و پس از آن، بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از مناطق قدیمی و مرکزی شهرها در ایران، از شبکه معابر و خیابان‌های باریک رنج می‌برند. این وضعیت نه تنها ممکن است برای حمل و نقل مشکلاتی را ایجاد کند؛ بلکه بر فعالیت‌های پاسخگویی اضطراری پس از زلزله به علت انسداد جاده‌ها به وسیله آوار نیز تأثیر می‌گذارد (فرقانی و همکاران؛ 1394: 104).

در واقع، شبكه معابر يكي از مهمترين فاكتورهايي است كه در مديريت بحران وجود دارد. وقتي شبكه‌هاي ارتباطي كارآمد نباشد، به هنگام بروز حادثه‌اي غيرمترقبه به جاي اينكه راهگشاي مشكلات بوده و عبور و مرور را تسهيل نمايد خود به عنوان مشكلي بزرگ در جهت امداد رساني مطرح مي‌گردد. بر این اساس، بين مدت زمان رسيدن به محل وقوع حادثه و ميزان تلفات جاني رابطه مستقيمي حكم فرماست و اين امر عملاً نيازمند شبكه‌هاي ارتباطي كارآمد است. همچنین در صورتي كه شبكه‌ي ارتباطي شهر بعد از وقوع حوادث غيرمترقبه آسيب نبيند و كارآيي خود را حفظ كند، از تلفات اين نوع حوادث به ميزان زيادي كاسته خواهد شد. زيرا امكان گريز از موقعيت‌هاي خطرناك و دسترسي به مناطق امن فراهم خواهد شد (اصغری زمانی و همکاران؛ 1395: 142).

كشور ايران از جمله كشورهاي آسيب‌پذير از بلاياي طبيعي بويژه زلزله است. همواره ایران به منزله‌ی بخشی از کمربند کوه‌زایی آلپ هیمالیا همواره از لرزه‌خیزی بالایی در طول تاریخ برخوردار بوده است، به گونه ای که بخش‌های مختلف کشور توسط زمین لرزه‌های ویرانگر متعددی پیوسته تخریب شده است (نظم‌فر، عشقی چهاربرج به نقل از اهری؛ 1395: 50). از نظر جغرافیایی 90 درصد از کل پهنه‌ی کشور در معرض خطر زلزله قرار دارد. همچنین کشور ایران با داشتن حدود 1 درصد جمعیت دنیا، بیش از 6 درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. این درحالی است که در سال 2003، دفتر برنامه‌ریزی سازمان ملل، رتبه‌ی نخست تعداد زلزله‌های بالای 5/5 ریشتری را به ایران اختصاص داد (مهدوی‌نژاد، جوانرودی؛ 1391: 14).

اگرچه جلوگیری از پدیده‌ی زلزله امری غیر ممکن است، اما با اندیشیدن تدابیری می‌توان آسیب‌های ناشی از آن را به حداقل ممکن رسانید. در این راستا، آسیب‌شناسی لرزه‌ای شبکه ارتباطی و به ویژه معابر شهری، به عنوان یکی از عناصر کالبدی شهر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (عزیزی، همافر؛ 1391: 5).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

09333358943

مدرنیسم در دوره پهلوی اول

جریان مدرنیسم بر شهرها، تأثيرات اساسی گذاشت که باید مورد توجه قرار داد که در ایران جریان مدرنیسم فقط یکی از مجموعه فرایندهای تاریخی تأثیر گذار است و ورود اسلام به ایران یکی از مهمترین این جریان شناخته می­شود و تبدیل اقتصاد ایران از نظام تهاتری به نظام مبتنی بر پول یکی دیگر از جریانات این مجموعه است.

این فرایندها شکل و سبک زندگی شهر را تغییر دادند و در کنار میراثی از سنت­ها و فرهنگ­های محلی، نهادها ، ارزش­ها، اقشار و گروه­های جدید را ایجاد کردند. متأسفانه، در میان تحقیقات فراوان در مورد فرهنگ و تاریخ ایران پژوهش هایی که در ارتباط با شهرها دارای تحلیل سودمندی باشد، بسیار کم است.

در بیشتر آثار فقط به رویدادها و اشخاص مهم شهرها پرداخته می شود و حتی در این باره هم نسبتاً کم کار شده است. جغرافیداناتی مانند گوب، بناین و خیر آبادی شکل گیری شهرها را مورد بررسی قرار دادند اما به تأثیرات جریان مدرنیسم چندان توجهی نکرده­اند.

به عنوان مثال خیر آبادی فقط دو پاراگراف به این موضوع اختصاص داده و اظهار می­کند اکنون بیشتر شهرهای سنتی به واسطه­ی توسعه­ی شهری جدید درهم شکسته شدند. بلوارهای عریض و مجتمع های مسکونی در بازارها و محله­های مسکونی قدیمی ساخته شدند و عوامل شهری قدیمی مرتبة بدون توجه به اهمیت فرهنگی و شناخت محیط زیست تخریب می­ شدند.

شهرهای سنتی به عنوان « شهر قدیمی کنار شهرهای جدید قرار گرفتند و عمدتأ فقیران شهری که استطاعت تعمیر منزل خود را ندارند در آنها ساكن هستند.

شهر سنتی با شهر جدید تفاوت چشمگیر دارد شهرهای جدید ملهم از شهرهای قدیمی قرن بیستم میلادی تقلیدی از شهرهای غربی بودند که شاید با محیط و فرهنگی ایران چندان تناسب نداشتند (همان ، ۸۸).

برنامه گردشگری پایدار YFP10

طی سال 2016، دومین سال عملیات، برنامه گردشگری پایدار YFP10 همچنان به عنوان یک پلت فرم برای جمع آوری و گسترش ابتکارات و مشارکت های موجود و تسهیل پروژه های جدید برای سرعت بخشیدن به تغییرات به مصرف و تولید پایدار ادامه می یابد.

این برنامه دارای:

 • عضویت سازمان‌های دخیل (دولت ها، بخش خصوصی، دانشگاهی و جامعه مدنی) با همکاری یکدیگر بمظور پیاده سازی فعالیت‌های گردشگری پایدار با تاکید بر:
 • بهره وری انرژی و مصرف آب؛
 • تغییرات اقلیمی؛
 • مدیریت زباله؛
 • تامین منابع محلی؛
 • استفاده از زمین های پایدار؛
 • حفاظت از تنوع زیستی؛ و
 • شغل مناسب و معقول.
 • افزایش دیدگاه بین المللی اعضای آن فعالیت ها از طریق راه اندازی مجله سالانه، با حمایت از دبیرخانه YFP10 منتشر شده است که مورد حمایت جمهوری کره می باشد.
 • ارائه فرصت های زیر برای اعضای آن برای شرکت در جلسات عمومی برای رسیدگی به ادغام بخش‌ها در بخش گردشگری

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

09333358943

آسیب‌پذیری در زلزله

آسیب پذیری یک تابع ریاضی است و به مقدار خسارت پیش بینی شده برای هر عنصر در معرض خطرات مصیبت بار، با شدت معین، گفته می‌شود. تحلیل آسیب پذیری فرایند برآورد آسیب پذیری عناصر طبیعی معینی است که در معرض خطر احتمالی ناشی از وقوع خطرات مصیبت بار هستند. طبق تعريف سازمان ملل آسيب پذيري عبارت است از درجه زيان يك عنصر معين يا دسته اي از عناصر در معرض ريسك، در نتيجه وقوع يك پديده طبيعي با بزرگاي معين و بيان شده بر روي مقياسي از صفر (بدون آسيب پذيري) تا يک (آسيب پذيري كامل). مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

تحلیل آسیب پذیری

در واقع، آسیب‌پذیری درجه زیان و ضرر حاصله از زلزله می‌باشد، که در اجتماعات گوناگون بر اساس سطح توسعه و پیشرفت جامعه تغییرپذیر می‌باشد. آسیب‌پذیری را می‎توان توان و پتانسیل از دست دادن بیان نمود. تحلیل آسیب‌پذیری از عوامل مهم در فرآیند مدیریت بحران زلزله است و شناخت شاخص‌های آن برای تحلیل خطرپذیری در فرآیند مدیریت بحران مناطق در معرض خطر زلزله ضروری است. آسیب‌پذیری اصطلاحی است که جهت نشان دادن وسعت و میزان آسیب و خساراتی که احتمالا بر اثر وقوع سوانح به جوامع، ساختمان‌ها، خدمات و مناطق جغرافیایی، وارد می‌آید، استفاده می‌شود. زلزله به عنوان یکی از بلایای طبیعی دارای قدرت تخریب بسیار زیاد در زمانی کوتاه و در حوزهای بسیار وسیع است و خسارات شدیدی بر زمین و سازه‌ها وارد می‌آورد که این خسارات موجب تلفات جانی بسیاری می‌گردد.

 

خسارات به صورت زیر قابل دسته‌بندی هستند.

 • خسارات وارد بر زمین: در بین انواع مختلف مصالح، خاک ضعیف‌ترین ماده در برابر حرکات زلزله است. انواع خرابی‌های به وجود آمده در زمین هنگام زلزله در جدول زیر به طور خلاصه بیان شده‌اند.
 • خسارت وارد بر سازه‌ها: سازه‌های موجود در مهندسی عمران (سدها و پل‌ها و تونل‌ها و …) و ساختمان‌ها بر بستر زمین ساخته می‌شوند. در هنگام زلزله جهت اعمال نیرو به سازه در یک محدوده زمانی مرتباً تغییر می‌کند و در صورتی که سازه نتواند در برابر این نیروها مقاومت کند، خسارت خواهد دید که در بین سازه‌ها می‌توان ساختمان‌ها را از سایر سازه‌ها جدا نمود. این تقسیم‌بندی به دلایل مختلف صورت می‌پذیرد که عبارتنداز:

 

الف) خسارت وارد بر ساختمان‌ها:

ساختمان‌ها از مصالح ساختمانی متفاوتی ساخته می‌شوند و در طول زمان نیز دچار فرسودگی می‌شوند. خسارات ناشی از زلزله در ساختمان‌های مختلف (چوبی، بنایی، بتن مسلح و ساختمان‌های قاب فلزی و …) متفاوت خواهد بود. علاوه بر سن سازه و جنس مصالح، نحوه ساخت و محل گسل و محل سازه از لحاظ شیب و زمین‌شناسی نیز بر مقاومت ساختمان مقابل زلزله خواهد بود. این خسارات با داشتن اطلاعات در مورد ساختمان قبل از زلزله قابل برآورد خواهد بود. خسارات وارد بر ساختمان‌ها به علت تعدد آنها و ساکنین، باعث تلفات جانی بسیار و خسارات مالی سنگین خواهد شد.

 

ب) خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی:

زلزله می‌تواند خسارات شدیدی به پل‌ها و سدها و تونل‌ها و خاکریزها وارد نماید. انواع خسارات وارد به پل‌ها توسط زلزله شامل شکسته شدن تکیه‌گاه شاه‌تیرها، شکستن و افتادن تیر اصلی، تغییر شکل و خرابی در شمع‌ها و پی ‌پل‌ها و نشست در خاکریز تکیه‌گاه پل‌ها می‌باشد.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

09333358943

زلزله و بلایای طبیعی

به حوادثي كه بروز آن‌ها موجب به بار آمدن خسارات و تلفات زيادي خواهد شد (بلا) يا (فاجعه) گفته مي‌شود. (اي. درايك و دیگران،2:1383). در واقع بلايا وقايعي هستند که شرايط عادي موجود را به هم ريخته و باعث مي‌شوند جامعه حادثه ديده رنجي فراتر از ظرفيت خود را تحمل کند. حوادث وقتي بلايا ناميده مي‌شوند که انسان‌ها درگير آن باشند (کاظميان، 1383: 163). زلزله یکی از این بلایا است. در واقع زلزله آزاد شدن ناگهانی انرژی بسیار زیادی در مدت زمان خیلی کوتاه است، که در اثر بروز ا اغتشاش در پوسته زمین به وقوع می­پیوندد. زلزله ممکن است ده‌ها، صدها یا هزاران سال انرژی مسدود شده را در چند ثانیه آزاد کند (Gibson, 1997: 356). همچنین زلزله انتشار امواج ناشي از انرژي آزاد شده در پي اغتشاشات دروني زمين و پديده­اي است که طي آن در مدتي کوتاه انرژي زيادي در زمين رها مي‌شود. اين پديده جنبش‌هاي شديدي را در زمين به وجود مي‌آورد که باعث آشفتگي ناگهاني قسمت بالايي زمين مي‌شود (مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران، 1373: 5).

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

09333358943

گردشگری در کشور ترکیه

آمارها نشان مي دهد تركيه و سواحل جنوبي آن از جمله شهر تاريخي و بزرگ استانبول يکي از 11 مقصد برتر گردشگران دنياست. دولت اسلامگراي تركيه با اتخاذ سياست­هاي حمايتي از صنعت گردشگري و سرمايه­گذاري در اين حوزه، دستيابي به افق گردشگري 2023 را براي اين كشور آسانتر كرده است. تركيه كه در رده بندي تعداد اماكن تاريخي 17 پله پائينتر از ايران قرار دارد، از اجراي هرگونه طرح­هاي مشاركتي با ديگر كشورها در زمينه گردشگري به شدت استقبال مي­كند و به رغم بحران­هاي بزرگ اقتصادي حاكم بر دنيا با ارائه تعريف­هاي جديدي همچون توريسم سلامت، جذب گردشگراني از كشورهاي آمريکايي و عربي را نيز در دستور كار قرار داده است. شهرهاي آنتاليا و استانبول مهمترين مقصدهاي گردشگراني است كه عازم تركيه مي­شوند.

 

استانبول و صنعت گردشگری

استانبول با داشتن آثار تاريخي و گردشگري همچون تنگه بسفروس، مساجد سلطان احمد، سليمانيه، رستم پاشا، بايزيد و نيز مراكز اباصوفيه، برج دختر، كاخ توپكاپي، موزه هنرهاي اسلامي، كاخ دلما باغچه، برج يديکوله و روملي حصار و نيز مراكز خريد گسترده و داشتن آب و هواي مديترانه­اي و استقرار شركت هواپيمايي تركيش ايرلاين بيش از ديگر نقاط اين كشور مورد استقبال گردشگران خارجي قرار گرفته است. از طرفي دولت تركيه مي­خواهد با احداث فرودگاه بزرگ استانبول تا سال 2023 ، زمينه تردد و ترانزيت ساليانه بيش از 31 ميليون نفر مسافر را فراهم كند. وجود درياي مديترانه و سواحل مرمره نيز بر مزيتهاي گردشگري تركيه افزوده و امکان مسافرت ارزان قيمت دريايي را براي گردشگران تركيه فراهم كرده است. دولت تركيه علاوه بر اين با اجراي قانون بخشش مالياتي 2 و نيز ارزان سازي قيمتها، گردشگران خارجي را ترغيب ميكند كه كالاي ساخت اين كشور را به عنوان سوغات خريداري كنند تا بدين وسيله به رونق توليد نيز كمك كند (WorldBank, 2008).

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”yes” hundred_percent_height_scroll=”yes” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”rgba(96,125,139,0)” background_image=”https://pazhooheshgaran.com//wp-content/uploads/2019/09/طراحی-پلان-1.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_fusionslider name=”%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”4%” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

طراحی پلان

طراحی پلان یکی از عناصر مهم در پایان نامه ارشد معماری می باشد. در این نوع طرح، پلان طبقه یک نوع نقاشی است که طرح چیدمان فضای یک خانه یا ملک را از بالا نشان می دهد. طرح های طبقه معمولاً محل دیوارها، پنجره ها، درها و پله ها، و همچنین تاسیسات ثابت مانند وسایل حمام، کابینت آشپزخانه و لوازم خانگی را نشان می دهد. پلان های طبقه معمولا به مقیاس کشیده می شوند و انواع اتاق، اندازه اتاق و طول دیوار را نشان می دهد. آنها همچنین می توانند طرح های مبلمان را نشان دهند و شامل مناطق بیرونی باشند.

چرا طراحی پلان ها مهم هستند؟

پلان ها برای نشان دادن رابطه بین اتاق ها و فضاها مهم هستند و راه های ارتباطی در یک بیان را نشان می دهند. پلان طبقات، بخش مهمی از بازاریابی املاک و مستغلات و طراحی خانه، ساختمان خانه، طراحی داخلی و پروژه های معماری است. ایجاد یک پلان بهترین راه برای شروع یک پروژه طراحی خانه در هر نوع است. شما می توانید از پلان طبقه استفاده کنید تا ایده های خود را به روشنی بیان کنید و همچنین پتانسیل طرح را نشان دهید. ایجاد یک طرح قبل و بعد از آن یک روش عالی برای نشان دادن مقیاس و دامنه یک پروژه به یک سازنده خانه یا پیمانکار است که به شما کمک می کند تا قیمت گذاری بهتر و دقیق تر به دست آورید.

پلان دو بعدی

پلان طبقه دو بعدی یک نوع نمودار است که طرح بندی یک املاک یا فضای از بالا را نشان می دهد. اغلب دیوارها و طرح اتاق، و همچنین امکانات ثابت مانند پنجره ها، درها و پله ها و همچنین مبلمان را نشان می دهد. دو بعدی به این معنی است که پلان طبقه یک طراحی صاف، بدون چشم انداز یا عمق است.

سفارش طراحی پلان
آموزش طراحی پلان

پلان سه بعدی

یک پلان سه بعدی یک نوع نقشه است که پلان بندی یک خانه یا ملک را در حالت 3D از بالا نشان می دهد. برخلاف یک پلان دو بعدی، یک پلان سه بعدی شامل چشم انداز است که باعث می شود که شما بتوانید اندازه و چیدمان یک فضا را درک کنید. آنها معمولا شامل جزئیات مانند پنجره ها، درها، کفپوش ها و تاسیسات ثابت مانند حمام و لوازم آشپزخانه می شوند. آنها ممکن است شامل مبلمان برای نشان دادن مقیاس یک اتاق و نحوه ارائه آن باشد. پلان های سه بعدی برای بازاریابی املاک و مستغلات، خانه سازی و پروژه های دانشجویی مفید هستند.

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری، طراحی پلان

09333358943

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

تجارب گردشگری کشور ترکیه

از اوایل دهه ۱۹۸۰ با اعلام برنامه ایالت مرکزی استراتژی اساسی و ترجیحی ترکیه بر جهانگردی متمرکز گردید. از این زمان ظرفیت رو به رشد تسهیلات جهانگردی منجر به افزایش قابل توجهی در حجم جهانگردی شد به طوری که در سال ۱۹۹۶، ۷ 5.7 میلیون نفر و در سال ۱۹۹۸، 9 میلیون گردشگر به این کشور وارد شده­اند. درآمدهای ناشی از گردشگری در سال­های فوق به 4 5 و ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است.

سیاست های اصولی سیاست های جهانگردی ترکیه بر سه اصل استوار می باشد.

 • توسعه ساختار قابل رقابت و کارآمد در صنعت (پیشرفت و توسعه براساس رقابت)
 • ایجاد بهترین محیط اجتماعی مطابق با معیارها و ارزشهای بین المللی برای گردشگران خارجی و
 • بقا و افزایش منابع طبیعی و میراث فرهنگی کشور (برنامه ریزی پروژه هایی در حمایت از محیط زیست و حفظ هویت فرهنگی تركيه)

استراتژی­های اجرایی:

 • تبلیغات و بازاریابی و همکاری از طریق حضور موثر و کارساز در هیئت های بین المللی، توسعه مکانیزم­های تضمین یکپارچگی در تمام زمینه های جهانگردی با کشورهای اتحادیه اروپا
 • بازاریابی منطقه ای از طریق همکاری با کشورهایی که تولید جهانگردی مشابه داشته و در مجاورت ترکیه قرار دارند به توسعه شیوه های تبلیغاتی و بازاریابی به منظور افزایش تقاضا با تاکید ویژه بر کشورهای مولد جهانگردی
 • آموزش تخصصی که توسعه تولیدات جهانگردی بر حسب کیفیت، کمیت، ظرفیت، عرضه و تقاضای فعلی و آنی کشور را مدنظر قرار دهد (محمدی ده بزرگ، زیاری؛ 1392).

 

گردشگری و نقش دولت در توسعه آن در کشور ترکیه

با توجه به ارتباط ناگسستني اين صنعت با بسياري از سازمانها و دواير و وزارتخانه­ها،تشکلات دولتي كه نقش برجسته­اي در تدوين و تعيين استراتژي­ها و اجراي سياست­هاي مرتبط با صنعت جهانگردي ايفا مينمايد،بهتر ميتوان به نقش مديريت بخش عمومي پي برد و در واقع، نقش دولت­ها،زماني آشکارتر مي­گردد كه اين حركت از ابعاد تئوريك فاصله گرفته و از ابعاد اجرايي و هماهنگي برخوردار گردد (قره‌نژاد؛ 1374).

تركيه تلاش ميكند با اتخاذ سياستهاي مؤثر از جمله ايجاد تسهيلات در صدور ويزا براي گردشگران، پائين آوردن عوارض خروجي، بسترسازي براي استاندارد كردن قوانين حوزه گردشگري، افزايش نرخ امنيت درمناطق گردشگري، توسعه زيرساختهاي گردشگري وجذب سرمايه گذاري­هاي داخلي و خارجي در ساخت هتل­ها و تأسيسات اين صنعت، بکارگيري راهکارهاي عملي در جذب مشتري، همکاري مشترک با كشورهاي اسلامي و اروپائي و نيز توسعه آموزش­ها در حوزه گردشگري، افق روشني را براي صنعت گردشگري در سال 2023 به تصوير بکشد. بنا بر اعلام شوراي جذب سرمايه گذاري در صنعت گردشگري تركيه، اين كشور با جذب 26 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي تا سال 2023 ، سالانه پذيراي بيش از 71 ميليون نفر توريست خواهد بود. اقتصاددانان و فعالان صنعت گردشگري پيش بيني ميكنند درآمد تركيه در سالگرد يکصدمين سال تأسيس خود يعني سال 2122 به بيش از 30 ميليارد دلار در سال برسد. تركيه كه در سالهاي اخير به طور ميانگين رشدي بين 11 تا 16 درصد را در صنعت توريسم خو تجربه كرده است، ميكوشد قانون جديد صدور ويزاي گردشگري را براي گردشگران 42 كشور جهان را از امسال آغاز كند. افزايش زمان اعتبار ويزاي گردشگري تركيه و كاهش هزينه صدور ويزا براي گردشگران در قانون جديد باعث شده كارشناسان پيش بيني كنند كه اين كشور آسيايي  اروپايي، در سال 2023 آمار 21 ميليون نفر گردشگر را به ثبت برساند. آمارها نشان ميدهد تركيه و سواحل جنوبي آن از جمله شهر تاريخي و بزرگ استانبول يکي از 11 مقصد برتر گردشگران دنياست. دولت اسلامگراي تركيه با اتخاذ سياست­هاي حمايتي از صنعت گردشگري و سرمايه­گذاري در اين حوزه، دستيابي به افق گردشگري 2023 را براي اين كشور آسانتر كرده است. تركيه كه در رده بندي تعداد اماكن تاريخي 17 پله پائينتر از ايران قرار دارد، از اجراي هرگونه طرح­هاي مشاركتي با ديگر كشورها در زمينه گردشگري به شدت استقبال مي­كند و به رغم بحران­هاي بزرگ اقتصادي حاكم بر دنيا با ارائه تعريف­هاي جديدي همچون توريسم سلامت، جذب گردشگراني از كشورهاي آمريکايي و عربي را نيز در دستور كار قرار داده است. شهرهاي آنتاليا و استانبول مهمترين مقصدهاي گردشگراني است كه عازم تركيه مي­شوند. استانبول با داشتن آثار تاريخي و گردشگري همچون تنگه بسفروس، مساجد سلطان احمد، سليمانيه، رستم پاشا، بايزيد و نيز مراكز اباصوفيه، برج دختر، كاخ توپكاپي، موزه هنرهاي اسلامي، كاخ دلما باغچه، برج يديکوله و روملي حصار و نيز مراكز خريد گسترده و داشتن آب و هواي مديترانه­اي و استقرار شركت هواپيمايي تركيش ايرلاين بيش از ديگر نقاط اين كشور مورد استقبال گردشگران خارجي قرار گرفته است. از طرفي دولت تركيه مي­خواهد با احداث فرودگاه بزرگ استانبول تا سال 2023 ، زمينه تردد و ترانزيت ساليانه بيش از 31 ميليون نفر مسافر را فراهم كند. وجود درياي مديترانه و سواحل مرمره نيز بر مزيتهاي گردشگري تركيه افزوده و امکان مسافرت ارزان قيمت دريايي را براي گردشگران تركيه فراهم كرده است. دولت تركيه علاوه بر اين با اجراي قانون بخشش مالياتي 2 و نيز ارزان سازي قيمتها، گردشگران خارجي را ترغيب ميكند كه كالاي ساخت اين كشور را به عنوان سوغات خريداري كنند تا بدين وسيله به رونق توليد نيز كمك كند (WorldBank, 2008).

آنچه مشخص است اگر به دو سويه مثبت و منفي تاثير سياست داخلي و خارجي تركيه بر بخش گردشگري نگاه كنيم همچنان كه تركيه در سال 2011 به خوبي توانست از ناآرامي­هاي كشورهاي عربي بهره برد و به توسعه بخش گردشگري خود بپردازد در سال 2023 تركيه نيز بايد منتظر تاثيرات منفي بيشتر مقوله امنيت و سياست­گذاري داخلي و خارجي خود بر بخش گردشگري باشد. يعني هر چند در سال گذشته بسياري از گردشگران كشورهاي مصر، تونس، يونان و ايتاليا مقصدهاي توريستي خود را از اين كشورها به تركيه تغيير دادند و از سويي نيز همزمان نيز شاهد افزايش نقش بيشتر تركيه در پرونده سوريه، افزايش درگيري­هاي در مناطق نزديك به تركيه و هم مرز با تركيه باشيم بايد همزمان نيز منتظر كاهش بيشتر درآمدهاي گردشگري تركيه و كاهش ورود گردشگران به اين كشور نيز بود. در اين راستا آنکارا قبلا پيش بيني مي­كرد ورود گردشگران خارجي به اين كشور در سال 2012 به بيش از 20 ميليون نفر و درآمد ارزي حاصله از اين محل به بيش از 27 ميليارد دلار رسد و در سال 2122 ميلادي و در صدمين سالگرد تاسيس جمهوري تركيه، يکي از 2 كشور مهم قطب جهانگردي در جهان تبديل گردد اما بايد گفت اگر برخي آمارهاي موسسات گردشگري در كشور تركيه درست باشد )از ابتداي ناآراميها در مرزهاي مشترک ميان اين كشور با سوريه ، درصد مسافرت گردشگران به شهرهاي توريستي تركيه تا 20 درصد كاهش داشته است (آبادیان، شجاعی‌فرد؛ 1394: 49، به نقل از Madenoglu, 2005).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

09333358943

 

ثبت سفارس