Skip to main content

لوکوربوزیه

او در تعریف معماری نوشته است: معماری بازی استادانه، صحیح و باشکوه توده‌هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می‌شوند. چشمان ما برای مشاهده‌ی صورت ها (فرم ها) در روشنایی ساخته شده‌اند، نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند، مکعب ها، مخروط ها، کره‌ ها، استوانه ها یا هرم‌ ها صورت های بزرگ اولیه‌ای هستند که نور آن را به گونه‌ای ممتاز آشکار می‌کند، تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است. به همین دلیل است که این ها صور زیبا، زیباترین صور‌اند. همه کس، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است. این امر به ماهیت هنرهای تجسمی مربوط می‌شود (لوکوربوزیه،1381).

 

پژوهشگران برتر

انجام پایان نامه معماری 

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

شهر اسلامی

شهر محل سکونت انسان ها در کنار یکدیگر است که بنا به عوامل گوناگونی چون، فرهنگ، قومیت، ملیت، مذهب و … ، دارای ویژگی های خاص خود می باشد. بنابراین وقتی یک شهر را اسلامی می خوانیم، نقش مذهب و تاثیر آن در شکل گیری کالبد شهر، مورد توجه قرار خواهد گرفت. علاوه بر کالبد و نمای ظاهری، شهر دارای مفهوم و هویتی است که از پس مفاهیم آسمانی و ماورایی، پدیدار گشته و این روح معنوی و قدسی، جسم بی جان شهر را روحی تازه بخشیده که موجبات تجلی آرمان های معنوی در زندگی فردی را نیز فراهم کرده است.

شهر اسلامی دارای ویژگیهایی است که باید علاوه بر تامین نیازهای مادی انسانها، آنها را به سوی ارزشهای اسلامی نیز هدایت کند. از این رو اصول حاکم بر ساختار شهر باید برگرفته از صفات الهی باشد. یکی از این صفات عدل است که باید در سرتاسر شهر اسلامی( از نظرکمی و کیفی) قابل لمس باشد. عدالت حاکم بر شهر اسلامی، از روابط اجتماعی تا نحوه ایجاد شکل کالبد شهر و حتی مکانیابی آنها، نقش تعیین کننده ای در شهر دارد. از این رو و با توجه به تجلی سنت، مسجد به عنوان مصداق نمود عدل در شهر اسلامی شناخته شده است (حصیلی و بامداد، ۱۳۹۳).

نامیده شدن «شهر اسلامی» و اطلاق آن به شهرهاي مسلمانان (به ویژه «شهر اسلامی» رواج عنوان شهرهاي تاریخی ممالک اسلامی یا شهرهاي مسلمان نشین ،(از قرن نوزدهم میلادي و توسط مستشرقان آغاز که به شهرهاي ساخته شده توسط مسلمانان و محل زندگی آنان اطلاق «شهر اسلامی» شد. از آن دوران به بعد می شد، به مرور در نوشته ها و آثار مربوط به تتبعات شهري سکونتگاه هاي مسلمانان، بر این اساس که با حریم فیزیکی و یا ذهنی خاص خود تجلی جامعه فرهنگی متمایز از سایر تمدن ها هستند، در ادبیات غرب تثبیت شد (نقی زاده، 1390).

زندگی به شیوه اسلامی که مبتنی بر هدف تعالی انسان است، بدون تلاش در جهت به کار بستن دستورالعمل منطبق بر ارزش­هاي دینی، امکان پذیر نخواهد بود. در واقع قرآن (در آیه 205 سوره بقره) و نیز سنت، صریحاً بی نظمی در هرکدام از جنبه هاي زندگی را محکوم نموده و استفاده از تمامی امکانات و اقدامات سازمان یافته در جهت دستیابی به ارزش هاي اسلامی را ضروري می دانند. طراحی و مقررات شهرسازي (ساخت محیط)، که تأثیر بسزایی در تحقق و تقویت اصول اجتماعی اسلام دارد، یکی از این تلاش ها است. قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین اسلام و نیز بهترین نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان­ها که در بر گیرنده تمامی نیازهاي دنیوي، اخروي، فردي و اجتماعی انسان ها است، به مقوله شهر نیز توجه ویژه­اي داشته و در آیات بسیاري به این مسئله مهم پرداخته است، تا جایی که خداوند متعال دوبار به شهر قسم می­خورد: مراد از شهر در این آیات، شهر مکه معظم است.

شهر مکه به عنوان  ((لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد)). از این منظر، شهر در اسلام در جایگاه بسیار بلندي قرار گرفته و در قاموس هیچ اندیشه و مکتبی با این عظمت از آن یاد نشده است. از طرف دیگر، اندیشمندان اسلامی همواره براي رسیدن به جامعه ایده آل و شهر اسلامی که در آن به خواسته هاي مادي و معنوي برسند، تلاش کرده اند. دستیابی به شهري که بستر رشد کمالات انسانی را فراهم کند، نیازمند اندیشه هایی بوده است؛ تا با شناخت ابعاد وجودي نیازهاي واقعی انسان و شناسایی و باور کردن آن ها به تجلی آن به پیدایش تمدن هاي بشري بینجامد.

نکته اي که شهرسازان نباید از آن عدول کنند، ترسیم اندیشه هاي هنر اسلامی در بهره گیري از جهان هستی براي تعالی انسان هاست. ترویج صحیح این اندیشه، سبب تجلی و ظهور شهرهاي برگرفته از تمدن اسلامی خواهد شد.

شهر اسلامی در تعالیم اسلامی، حائز مباحث گسترده و وسیعی بوده است. به نظر می رسد شهر اسلامی تنها شهري با مناره ها و گنبدهاي متعدد، برخوردار از اماکن مذهبی متنوع و داراي چهره تاریخی و باستانی مانند شهرهاي اوایل اسلام نیست؛ بلکه شهري است با انسان هاي موحد و با عقایدي که نشأت گرفته از آموزه­هاي اسلامی است.

شهر اسلامی، شهري است که به طور نسبی، براساس اصول و آموزه هاي قرآنی و نبوي ساخته شده است. شهر اسلامی ماهیتی است بالقوه که می­تواند در هر زمان و مکانی با توجه به فناوري، مصالح، دانش و هنر و فرهنگ بومی (که با اصول و ارزش هاي اسلامی در تعارض نباشند) تفسیر و تجلی خاص خویش را داشته باشد (Jamalinezh & others, 2012: 33).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری

مؤسسه پژوهشگران برتر در نظر دارد به دانشجویانی که با نگارش پایان نامه نویسی آشنا نیستند برنامه های تقویتی و آموزشی در راستای آموزشانجام پایان نامه مهندسی معماری برگذار کند. این مؤسسه با تیمی مجرب تلاش دارد تا با ارائه بروزترین متدهای روش تحقیق و همچنین طراحی فرم و پلان، به دانشجویان عزیز در راستای آموزش پایان نامه نویسی معماری خدمات ارائه دهد. در واقع، پایان نامه ارشد معماری یکی از ضروری ترین مراحل مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد می باشد که هر دانشجویی در این مقطع مؤطف به ارائه آن به واحد آموزشی و مدیر گروه خود است.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری 

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

انجام پایان نامه معماری کارشناسی

رشته معماری در مقطع کارشناسی شال برخی از دروس تخصصی است که این دروس بیشتر به نظر می‌رسد دروس پایه‌ای و نظری برای دانشجویان این رشته باشند. به هر حال، امروزه در مقطع کارشناسی، دانشجویان تا حدودی با مفاهیم و رویکردهای معماری، طراحی و نقشه کشی آشنا می‌شوند و همچنین طراحی پلان با نرم افزارهای تخصصی از جمله اتوکد نیز در چارت درسی آنان موجود می‌باشد.

 

انجام پایان نامه معماری کارشناسی ارشد

برای مقطع کارشناسی ارشد اوضاع تا حدود زیادی متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا این مؤسسه با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری برای دانشجویان همواره با ابهاماتی مواجه بوده است. لذا نگارش پایان نامه نیاز به دانش روش تحقیق، روش جستجو و در نهایت نیاز به پژوهش علمی دارد. از این رو موسسه پژوهشگران برتر با تیمی متخصص آماده ارائه مشاوره و تدریس آموزش انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری برای دانشجویان عزیز است. برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

 

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه معماری کارشناسی

رشته معماری در مقطع کارشناسی شامل برخی از دروس تخصصی است که این دروس بیشتر به نظر می‌رسد دروس پایه‌ای و نظری برای دانشجویان این رشته باشند. به هر حال، امروزه در مقطع کارشناسی، دانشجویان تا حدودی با مفاهیم و رویکردهای معماری، طراحی و نقشه کشی آشنا می‌شوند و همچنین طراحی پلان با نرم افزارهای تخصصی از جمله اتوکد نیز در چارت درسی آنان موجود می‌باشد. با اینکه در مقطع کارشناسی، انجام پایان نامه معماری از اهمیت چندان زیادی برای دانشگاه برخوردار نیست ولی با این همه، روند آشنایی دانشجو را متد روز طراحی و نحوه آموزش و یادگیری آن ها با انجام پایان نامه معماری را بیشتر می‌کند. از این رو، این مؤسسه در تلاش است با ارائه خدمات مشاوره به برخی از دانشجویان که توانایی و یا وقت کافی برای یادگیری و طراحی این نوع نقشه ها را ندارند به آن ها کمک کند تا در زمینه انجام پایان نامه بتوانند مشاوره های خوبی از این مؤسسه دریافت کنند.

 

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه معماری کارشناسی ارشد

برای مقطع کارشناسی ارشد اوضاع تا حدود زیادی متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا این مؤسسه با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

 

مسجد جامع گوهرشاد

در دوره تیموری اصول و طرح معماری ارتباط بسیار نزدیکی با تزئینات هندسی داشت. چنانچه نمونه هایی از آن نیز گواه این قضیه است. در معماری تیموری آمده است هر طرح با ترسیم شبکه ای آغاز می شود و سپس نقاط بر روی شبکه طبق روابط هندسی درون آن معین می گردد (مصدقیان؛ 1384: 22). مسجد جامع گوهرشاد مشهد یكی از مسجدهای مشهور ایران و جهان اسلام و یادگاری ارزشمند و ماندگار از هنر و معماری تیموریان است. عملیات احداث این بنا به همت گوهرشاد، همسر شاهرخ بن تیمور گورکانی آغاز شد. ساخت بنای مسجد جامع گوهرشاد توسط معمار معروف عصر تیموریان، قوام الدین بن زین‌الدین شیرازی و با استفاده از آجر و گچ و به شیوه معماری اسلامی در شرق صورت گرفت (حسنقلی نژاد یاسوری و صارمی نایینی به نققل از گلمبك، 1394: 9و10). نخستین و بزرگترین بنای تاریخی ایران که از سده پانزدهم باقی مانده، مسجد زیبای گوهرشاد است، در مجاورت مرقد امام رضا در مشهد است. سر در آن ادامه سبك سمرقندی طاقنماست. مزین به تعدادی تو رفتگی و پیش آمدگی‌ها که به آن عمق و نیرو می بخشد. مناره‌های ضخیم برج مانند، که در جوار گوشه های خارجی نمای سردر قرار گرفته، تا زمین ادامه دارد و همراه با پوشش بلند مرمرین کرسی بنا به آن ظاهری محكم می‌بخشد، که لازمه حفظ رنگ درخشان آن است. مسجد گوهرشاد مرکب از یك صحن، چهار ایوان و یك گنبد فیروزهای و دو گلدسته زیبا و هفت شبستان است و به جهت قدمت تاریخی، سبك معماری و زیبایی های هنری یكی از مهمترین آثار باستانی مشهد و صنعت معماری ایران اسلامی می باشد (حسنقلی نژاد یاسوری و صارمی نایینی به نقل از صدری افشار، 1394: 10).

 

ويژگي‌هاي فضاي معماري

این مسجد یك طرح چهار ایوانی تعدیل یافته ای را ارائه می دهد، تعدیلات صورت گرفته نتیجه وضع و موقعیت ابنیه را بیان می کند. مسجد دارای میانسرایی چهار ایوانی است. ایوان کم عمق شمال شرقی به ایوان ساده معروف است. جبهه عقب این ایوان به دارالسیاده راه دارد. ایوان جنوب شرقی ایوان حاجی حسن است. ایوان واقع در شمال غربی ایوان آب است. در حالیكه ایوان مقصوره همچنان ایوان مقصوره نامیده می شود. توجه شخص بر ایوان مقصوره و مناره‌های جانبین آن که از سطح صحن برخاسته متمرکز می‌گردد. طبقه دوم آن رواق‌های تزئینی بسته‌ای را ارائه می‌دهد که بر فراز آن دیواری تزئین یافته برپا شده که حدود دو متر بلندتر از بلندترین منطقه نماهای دو طبقه جنوب شرقی و شمال غربی است (حسنقلی نژاد یاسوری و صارمی نایینی به نقل از گلمبک، 1394: 10). مسجد گوهرشاد دارای یک صحن وسیع و چهار ایوان بزرگ در چهار طرف و تعداد 22 غرفه و شش طاق نما در طرفین ایوان مقصوره و 28 در ورودی از صحن به طرف شبستانها و هفت شبستان در چهار طرف و یک گنبد فیروزگون و بزرگ و دو مناره در طرفین ایوان قبله است. صحن مسجد تقریباً مربع بوده، از جنوب به شمال در حدود پنجاه و پنج متر و از شرق به غرب در حدود پنجاه متر است. کف صحن اکنون با سنگهای خلج در ابعاد مختلف فرش شده است. ازاره های آن در چهار طرف به ارتفاع یک متر و بیست سانت با سنگ های مرمر پوشانیده شده و بالای ازارهها با کاشیهای الوان و خوشرنگ مزین گردیده است (شایسته‌فر؛ 1389: 77).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”yes” hundred_percent_height_scroll=”yes” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(96,125,139,0)” background_image=”https://pazhooheshgaran.com//wp-content/uploads/2018/09/17.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_fusionslider name=”home” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

معماری بناهای عهد تیموری

دوره‌ی تیموری یکی از درخشان‌ترین دوره‌های هنر و معماری ایران اسلامی است. در این دوره در سایه پشتیبانی همه جانبه پادشاهان و شاهزادگان تیموری، هنرهای گوناگون به ویژه معماری شکوفا گردید (شاطری و همکاران؛ ۱۳۹۵). در زمان حکومت تیموریان، معماری از نظر عظمت و شکوه و از جهت غنای تزیینات به اوج و شکوفایی بی سابقه دست یافت (حمزوی؛ 1388: 2). در این دوره بواسطه استقرار شاهان تیموری در دو شهر مهم سمرقند و هرات، بسیاری از هنرمندان و معماران از سراسر ایران به این دو شهر کوچانده شدند. به دلیل توجه شاهرخ و همسرش گوهرشاد به بارگاه امام رضا (ع)، بناهای مذهبی متعددی از قبیل مسجد، مدرسه و مقبره در مشهد و در مسیر ارتباطی مشهد به هرات (محل حکومت شاهرخ) ساخته شد (غلامی و همکاران؛ ۱۳۹۴). همچنین بخشی از بناهای دیگر از دوره‌ی تیموری در آسیای مرکزی ساخته شد و از مهمترین این بناها که همه امکانات معماری تیموری و پیوندهای همزمان آن را با گذشته روشن و مشخص می سازد، مقابر شاه زند و گورستان سمرقند است (امبرتو شر اتو، ۱۳۷۶، ص ۵۶). امبرتو شراتو معتقد است که از مهم ترین کمک هایی که تیموریان در معماری انجام دادند، در تزیینات معماری بود. عنصر تزیینی معماری اسلامی گرچه از نظر زمانی به سنت ما قبل تیموری تعلق داشت، ولی هرگز به اهمیت و برجستگی این گونه دست نیافته بود. در این دوره، برای نخستین بار سطوح بزرگی بوسیله تزیینات کاشی کاری مزین گردید (امبرتو شر اتو، ۱۳۷۶، ص ۶۴). معماری دوره تیموری از بسیاری لحاظ مدیون دوره ماقبل خود، علی الخصوص معماری دوره مغولان ایران است. هر کدام از دانشمندان که معماری این دوره را مورد بررسی قرار داده اند، از خصوصیات آن سخن گفته و به نحوی از سبک معماری این دوره تمجید نموده اند. مثلاً اوکین معتقد است گنبد خانه هایی صلیبی شکل در میان طاقچه های بیرونی و پس نشسته، استفاده از پخ ها و بغله های پیچیده و شبکه های سکنجی از نشانه های معماری این دوره است و همچنین پیچیدگی طاقبندی مقرنس کاری شده این فکر را در تماشاگر بوجود می آورد که شاید قبل از شروع به ساخت در این بناها، طراحی کامل بنا و تزیینات آن صورت گرفته است (اوکین؛ ۱۳۸۶: ۷۷). اغلب صاحب نظران مهمترین دستاورد معماری تیموری را تزئینات کاشیکاری معرق می دانند. سطوح سترگ بناها به ویژه سردرهای ورودی و ساقه‌ی گنبدها با این فن که اجرای آن مستلزم صرف دقت زمان و هزینه بسیار است و با هدف انعکاس اقتدار تیموریان و تعالی هنرها تزئین شده است. همچنین تمامی فضاها با هدف نشان دادن عمق و حرکت با نقوش تزئینی که تابع قواعد توازن تکرار و تقارن می باشند پر شده است به گونه‌ای که فضای خالی مشاهده نمی شود (شاطری؛ احمدی و صالحی کیا، ۱۳۹۵). نوع و سبک معماری تیموری بیش از همه، مرهون نوآوری های معمارانی بود که تیمور آنها را از ایران (مرکز ایران) به پایتخت خود برده بود. این گروه در شکل دادن قانون و سبک معماری امپراطور تیموری نقش مهمی ایفا کردند (لیزا گلمبک و دونالد ویلبر، 1374). همچنین، پیرنیا، معماری تیموری را جزء دوره دوم شیوه آذری بر می‌شمرد. ویژگی های زمانی در این شیوه بسیار کارساز بود. در آن زمان به دلیل نیاز به ساخت ساختمان‌های گوناگون، در روند ساختمان سازی شتاب می شد. پس به پیمون باسی” و بهره‌گیری از عناصر یکسان (مانند کاربنای در سازه و آرایه) روی آوردند تا دستاوردشان موزون و سازوار باشد. یکی از ویژگی‌های دیگر معماری این شیوه بهره‌گیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری و همچنین گوناگونی طرح ها در این شیوه است (پیرنیا، ۱۳۸۶، ص ۲۱۴).

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

ثبت سفارس

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

معماری خانه‌های قاجاری

معماری خانه های قاجاری در حجم زیاد، به تعداد و مقیاس دوره صفویه ساخته نشدند؛ در این دوره، همزمان با رشد طبقه ممتاز بازاری، قدرت گرفتن روحانیون و خوانین روستاها، ساختن خانه های شاخص متعلق به متمولین شروع شد بنابراین نقطه اوج معماری قاجاریه که انعکاس دهنده ویژگی های آن است در معماری خانه ها تجلی می یابد که بسیاری از محققین آن را نقطه اوج معماری خانه های ایرانی در پرداختن به فضا می دانند خانه های قاجاری، که نمونه های ارزشمند آنها در سرتاسر شهر اصفهان وجود دارد را از لحاظ ساخت به سه گونه (خانه های دوره اول، دوم، سوم ) تقسیم می کنند که ملاک تقسیم بندی این خانه ها هم زمانی با سه دوره تاریخی قاجار، تفاوت در سازه (که با جایگزینی سقف تخت بجای طاق ها اتفاق می افتد) و تزیینات بسیار پرکار، ظریف با صرف هزینه و زمان بسیار است (قاسمی سیچانی، معماریان؛ 1389: 91).

 

گونه اول: خانه های دوره اول قاجار

خانه های ساخته شده در این دوره، بسیار شبیه خانه های صفوی و به صورت درونگرا هستند؛ تقارن کلی در نما و پلان دیده می شود معمولاً جبهه اصلی ساختمان در بخش شمالی زمین قرار می گیرد و بخش تابستان نشین مهم تر است. تالار مرکزی معمولاً به شکل چلیپایی با سقف گنبدی به ارتفاع دو طبقه است که دسترسی به آن و اتاق های مجاور توسط دو کفش کن(راهرو) جانبی صورت می گیرد. در کناره های آن دو اتاق معمولاً با ارتفاع یک طبقه (دو طبقه روی هم ) قرار دارند که نقش پشت بند را برای تالار اصلی ایفا می کنند. خط آسمان صاف است، شکل حیاط مستطیل کامل است و معمولاً شکل اتاق ها مستطیلی است از قوس های تیزه دار در نما استفاده می شود؛ در و پنجره ها دو بخشی بوده و دوال افقی (کلاف چوبی ) بین دو قسمت آنها قرار می گیرد. پله ها و ارتباطات عمودی کم اهمیت هستند.

 

گونه دوم: خانه های دوره دوم قاجاریه

خانه هایی هستند که در دوره دوم حکومت قاجاریه (همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و تا زمان انقلاب مشروطه) ساخته شده اند و از جریانات حاکم در سیاست، اقتصاد آن دوره تأثیرپذیرفته اند. مهم ترین ویژگی تاریخی، آغاز تأثیرات گسترده و یک جانبه هنر و معماری غرب بر ایران است که با تلفیق معماری سنتی با معماری کلاسیک اروپا همراه است، این تأثیرات ابتدا در تزئینات مشاهده می گردد.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

سبک معماری دوره قاجار

بطور کلی معماری دوره ی قاجاریه را می توان به دو دوره ی کلی تقسیم کرد:

  • دوره ی اول: از آغاز سلطنت آغا محمدخان تا پایان سلطنت محمد شاه: در این دوره نگاه حاکم بر معماری همچنان نگاهی درونزا و بر مبنای سبک اصفهان و به کمال رساندن آن میباشد که نمونه هایی همچون حرم حضرت معصومه در قم و مسجد سلطانی نمونه هایی از آن می باشند. در این دوره سعی بر رعایت اصول هویت ساز معماری اسلامی بود ولی در هر صورت اندازه ها، تناسبات، شکلها و تزئینات وضع نازل تری را نسبت به دوره های گذشته خود و به خصوص دوره صفوی نشان میدهد.
  • دوره دوم: از آغاز سللطنت ناصرالدین شاه تا پایان حکومت سلسله قاجار: در این دوره بر اثر مسافرت‌های ناصرالدین شاه و اخلاق او و همچنین اعزام عده ای از محصلین ایرانی به اروپا و تحت تاثیر قرار گرفتن هیأت حاکمه و نخبگان جامعه، سبکی در معماری آغاز می گردد که التقاطی از معماری بومی و معماری غربی می باشد. پایین آمدن مهارت و سلیقه معماران و کارفرمایان، بی کیفیت شدن و سرعت نامعقول و عملیات ساختمانی، رسوخ نابهنجار فرم‌ها، تناسبات و تزینات معماری کشورهای دیگر (و به خصوص معماری عثمانی و روسیه تزاری)، تزئینات آن کیفیت نازلتری نسبت به قبل دارد (حصاری اصل؛ 1395).

بطور کلی در این عصر، در مورد سبك و شیوه های معماری تاریخی ایران و نفوذ معماری غرب، یكی از کاملترین تقسیم بندی ها را محمد کریم پیرنیا در کتاب شیوه های معماری ایران تدوین کرده است. بر اساس این تقسیم بندی، معماری ایران به هفت شیوه تقسیم شده است. معماری پیش از اسلام به نام معماری باستان و بعد از اسلام به نام معماری سنتی در بین عوام و اهل فن مصطلح است. از معماری باستان به عنوان یك لفظ عام برای اطلاق به معماری تاریخی پیش از اسلام استفاده شده و دو شیوه معماری پارسی و پارتی زیر مجموعه اینگونه معماری است. از اصطلاح معماری به عنوان یك لفظ کلی برای معماری بعد از اسلام استفاده شده و شیوه های خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی زیر مجموعه معماری سنتی در بعد از اسلام است. شیوه های ششم- شیوه اصفهانی – و هفتم – شیوه تهرانی – شیوه هایی است که شامل معماری عصر قاجاریه می شود. پیرنیا در مورد شیوه اصفهانی می نویسد؛ این شیوه در ابتدا از آذربایجان شروع می شود و معماری بومی آذربایجان روی آن تاثیر می گذارد. ولی بعدها در اصفهان جا می‌افتد. بهترین آثار این شیوه در اصفهان می باشد. شیوه اصفهانی کمی پیشتر از صفویه، از زمان قراقویونلوها تا اواخر محمد شاه قاجار ادامه مییابد (پیرنیا؛ 1369: 269). بر اساس نظر پیرنیا، تا پایان دوره محمد شاه، معماری ایران منطبق با سنت معماری این سرزمین رشد و گسترش داشته است. پیرنیا در مورد شیوه تهرانی می نویسد؛ شاید بتوان شیوه ای را نیز به نام شیوه انحطاط یا شیوه تهرانی نام برد. همانطوری که می دانیم از دوره قاجاریه و به خصوص زمان ناصرالدین شاه برخی چیزها تقلید شد (پیرنیا 1369،42). آرتور پوپ بخش کوچكی از کتاب ارزشمند خود به نام مرور هنر ایران را اختصاص به معماری قاجاریه داده است. آنچه بحث شده نیز عمدتا مربوط به ساختمان های معمولی است و بناهای شاخص عصر قاجاریه مورد توجه واقع نشده است. در کتاب آرتور پوپ معرفی معماری ایران، وی مدرسه شاه در اصفهان را آخرین بنای باارزش ایران قلمداد می کند و پایان معماری ارزشمند ایران را مقارن با پایان عصر صفویه میداند (تقوی، میمندی؛ 1395: 7).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

مشاوره انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری

مؤسسه پژوهشگران برتر با استفاده از کارکنان و متخصصان ارشد در زمینه معماری و گرایش‌های آن، آماده ارائه انواع خدمات مشاوره انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری به دانشجویان عزیز می‌باشد. رشته معماری دارای گرایش های مختلفی می باشد که از بین آن ها می توان بر معماری منظر، معماری داخلی، معماری-معماری و معماری انرژی اشاره کرد.

اطلاعات جامع در مورد مشاوره انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

ثبت سفارس

فرهنگ و معماری

بی شک معماری و شهرسازی به عنوان یکی از پیچیده ترین و در عین حال ملموس ترین و ضروری ترین علوم انسانی از دیرباز مورد عنایت و توجه متخصصین و طراحان در سراسر گیتی بوده است. همواره تحولات ایجاد شده در اندیشه های انسانی و دگرگونی های جوامع، بارزترین و مهم ترین جلوه های خود در سیمای شهرها و بناهای شهری بر جای گذاشته اند. در واقع در تاریخ بشریت، در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده اند و هرگز نمی توان تاثیر یک منطقه را بر معماری آن منطقه منکر شد. از آنجایی که معماری به عنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ نشات می گیرد و بر آن تاثیر می گذارد، سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ آن دوره محسوب می گردد. همچنین شناخت معماری بومی می تواند به منزله شناخت جامعه باشد چرا که معماری هر سرزمین ریشه در ادب و فرهنگ آن سرزمین دارد و بدون شناخت گستره ادب مردمانی که در آن سرزمین زیسته اند، نمی توان به چونی ها و چندی ها پی برد (سلیمانی پور، ۱۳۹۵).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

WhatsApp
Call