Skip to main content

معماری و تعاملات اجتماعی

در واقع فضاهاي عمومي با دارا بودن ظرفيت هاي بالقوه در مرحله نخست اين فرصت برابر را جهت ايجاد و برقراري كنش هاي اجتماعي (ولو شكننده و ناپايدار) در اختيار كليه شهروندان قرار مي دهند. در مرحله بعد پس از” انعقاد” اوليه تعامل اجتماعي، تفاوت هاي موجود در سطوح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه پديدآورنده الگوهاي رفتاري متنوع است خود زمينه ساز ايجاد روابط اجتماعي منسجم و پايدار خواهند شد.

اگرچه هر مکانی می تواند به طور موقت یا دائمی به واسطه طراحی و ویژگی های مکان، تبدیل به یک مکان سوم شود، چند مشخصه اصلی برای مکان های سوم وجود دارد که منجر به تعامل اجتماعی فعال در این مکان ها می گردد. این شاخصه ها می توانند شناسایی شده و در جهت اجرا، برنامه ریزی گردند. پنج مشخصه اصلی مکان های سوم که می توانند باعث افزایش تعاملات اجتماعی فعال گردند، عبارتند از: موقعیت، طراحی فیزیکی، مدیریت، امکانات رفاهی و فعالیت ها (محجوب جلالی و قلعه نویی، ۱۳۹۳).

 • موقعیت: موقعیت مکانی اثر بسیار زیادی بر روی تعداد مردمی که به یک مکان رفت و آمد می کنند، می گذارد. مکان­هایی که برای دیدن، راحت و مناسب هستند، می توانند به لحاظ تجاری در شرایط بهتری نسبت به سایر مکان ها قرار گیرند. با این تفاصیل مکان های سوم اغلب در مسیر راه های سواره اصلی قرار دارند و یا به مسیرهای دوچرخه، پیاده یا اتوبوس متصل می باشند. الزام به ذکر است که امکانات پارکینگ نیز باید در نظر گرفته شود.
 • طراحی فیزیکی: یک مکان سوم برای اینکه موفق شود، چه فستیوال، پارک، کتابخانه، کافی شاپ یا هر نوع فعالیت دیگری که باشد، باید تعامالت اجتماعی را تشویق نماید. دسترسی به غذا و نوشیدنی در داخل محیط و یا نزدیک آن حائز اهمیت می باشد. مکان های بیرونی باید یک رویه محکم، سایه بان و حفاظ در برابر تغییرات آب و هوا داشته باشند. همچنین نشیمن گاه راحت با قابلیت حرکتی، تعامالت اجتماعی را تشویق خواهد کرد. این مکان ها اگر که نزدیک تر به مکان های خدماتی نظیر مکان استراحت و یا نزدیک به محل زندگی افراد باشند، بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته و تعداد دفعات مراجعه به آنجا به طور منظم افزایش خواهد یافت.
 • مدیریت: یک مشخصه اساسی مکان سوم، دعوت آزاد و صریح به دیر رفتن است. آنها باید تا زمانی که مردم می خواهند از آنها استفاده نمایند، باز باشند. همچنین باید مکان هایی امن بوده و نیز طیف متنوعی از مشتریان را به خود جذب نمایند. کارمندان باید با ایجاد روابط دوستانه با مشتریان، به تشویق مکالمات با یکدیگر کمک کنند و در کل، مکان های سوم باید یک جو غیر رسمی به وجود بیاورند.

زمینه گرایی و ابعاد آن

معماری علمی جدا از مقوله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، جامعه شناسی و… نیست ودر واقع برآیند و انعکاسی آنهاست. زمینه و متنی که اثر معماری در آن موجودیت می یابد واجد ویژگی ها و خصوصیات انحصاری کالبدی، جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخی و… می باشد. در این متن درباره ابعاد زمینه گرایی از جمله زمینه کالبدی ، زمینه تاریخی، زمینه اجتماعی – فرهنگی، زمینه  اقلیمی و زمینه طبیعی توضیحاتی ارائه شده است که به اختصار به هر کدام از آن می پردازیم (مصلحت جوماکلوانی و روشن، ۱۳۹۵).

 

زمینه­ گرایی کالبدی

در زمینه­گرایی، اجزای شکل شهر به تنهایی ارزیابی و مطالعه نمی شود ، بلکه در زمینه وسیع تر محیطی قرار می گیرد. یک اثر معماری با نظام بزرگتر شهری مرتبط است ودر سلسله مراتبی از مجموعه ها قرار می گیرد. بنابر این زمینه گرایی پیوندی میان معماری و شهرسازی در زمینه ای معین است. به عبارت دیگر ، زمینه جایی است که معماری و شهرسازی را به هم مربوط می سازد. گرایش شهرسازان به ساخت وساز در مجموعه به معنی در هم بافتن نو و کهنه به نحوی است که بتواند یک کل زنده ومطلوب ایجاد کند. عناصری چون فرم و شکلی ، مقیاسی ، تناسب ، جزئیات مصالح ، بافت ، رنگ ها، هندسه ، دسترسی ها، جهت گیری ، چشم اندازها و پرسپکتیو ، توپوگرافی محلی ، وضعیت پوشش گیاهی، بافت شهری، جنسی مصالح ، ترکیب بندی مصالح ، ترکیب احجام وفرم ها در کنار یکدیگر ، سازماندهی فضاها، همجواری بناها با یکدیگر ، پیوند بناهای قدیمی و جدید، خط آسمان، خط زمین و نوع اتصال به زمین و بسیاری از این مسائل را در بر می­گیرد.

آنالیز و شناخت واقع بینانه از بستر طرح به لحاظ کالبدی امری حتمی است. برخی در مقیاس خرد وبرخی در مقیاس کلان عمل می کنند. پرداختن به هر یک از این عوامل در مقیاس خودش نتیجه بخش و موثر است. در نظر گرفتن تمامی این موارد هر چند مسئله ای سخت به نظر می رسد اما نمونه های موفق معماری این هشدار را می دهد که توجه به محیط و حل معضلات معاصر امری بعید و غیر ممکن نیست (مصلحت جوماکلوانی و روشن، ۱۳۹۵).

تاریخی اگر جامعه ای خود را از گذشته جدا کند تلاش انسان گذشته خود را بیهوده انگاشته است . و قطع استمرار تاریخی  انسان تحقیر حیات گذشته اوست. باید از آنچه گذشته انجام داده اند بهره بگیریم. اگر بخواهیم در علم پیشرفت کنیم باید بر روی شانه های پیشکسوتان بایستیم و سنت خاصی را ادامه دهیم زیرا جامعه و توسعه آن با سنت پیوند خورده است. همان طور که فرضیه برای کشف واقعیت ها در علم به کار می رود سنت همین نقش را برای جامعه دارد. اگر چه سنت قابل نقد و تغییر است اما نظمی خاصی ایجاد می کند و مبنایی است برای عمل به زمینه باید به عنوان نوعی از تاریخ نیز نگاه کرد. زمینه را نه به عنوان عاملی ایستا ودر زمان ، بلکه بایستی به عنوان عاملی پویا و متغیر و سیالی در نظر گرفت.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

معماری زمینه گرا

معماری زمینه گرا از تفکرات دوران باستان که درباره نظم و هماهنگی وقرارگیری ساختمان در راستای اشکال مجاور است سرچشمه میگیرد. اصطلاح زمینه گرایی نخستین بار توسط استوارت کوهن واستیون هارت به کار برده شد. این مطلب از اواخر دهه 1350 شروع شد. و در سال 1355 توسط کالین رو و باب اسلاتزکی با ارائه مقاله ای با عنوان “شفافیت عرضی و واقعی” ادامه داده شد. و در سال 1970 دانشجویان دانشگاه کورنل به قرار گیری ساختمان در زمینه وتلفیق زمینه و بافت توجه نمودند (بحرینی؛ 1388).

شاید بتوان موضوع زمینه گرایی را در سه دوره فکری دسته بندی کرد چرا که در دوران پیش از معماری مدرن پایداری سنت­های اجتماعی و محدودیت مصالح و روش های ساخت، همگی به کمک آمده و درجه ای از پیوستگی بصری اجتناب ناپذیر گردید. در دوران معماری مدرن هم بسیاری از ساختمان ها هنوز با مصالحی از قبیل آجر و چوب ساخته می شدند. به همان شکلی که در طی قرن ها به کار گرفته می شده است و نمونه هایی از آن گواه بر توجه معماری مدرن به بستر طبیعی طرح می باشد. اما توجه به زمینه در معماری به دوران پست مدرن بر می­گردد. معماران ، ساختمان­های دوران مدرن را دیده بودند و به انتقاد از این سبک پرداختند. و درصدد رفع کاستی های موجود در این سبک برآمدند. به گفته رابرت استرن، پست مدرنیست ها دارای اصولی مشترک هستند:

 • زمینه گرایی: امکان توسعه یک ساختمان در آینده وتمایل به ایجاد ارتباط میان ساختمان و محیط پیرامون آن
 • اشارات وکنایه : اشاره به تاریخ معماری به گونه ای که از حد انتخاب گذشته وبه مقوله ای مبهم می رسد که گفته می‌شود (ارتباط ،فرم ،شکل ومفاهیمی است که در طی زمان یک شکل به خود گرفته است)
 • گرایش به آرایه ها :لذتی ساده از آرایه بندی بنا (برنت سی؛ 1387).

عنوان زمینه از واژه لاتین Contexere به معنی باهم یکی شدن (یکپارچه وممزوج شدن) می آید. در یک مفهوم معمارانه، زمینه می تواند به مثابه کل متحد ویکپارچه فرض شود. که معنای اجزای گوناگونیک ساختمان را می دهد. زمینه، محیط و مجموعه پیرامونی یک عنصر است. از این رو، زمینه مشار به ارتباط، اتصال، هم نشینی و هم بافی میان اجزاست. و در بستر شهری، به گونه ای قیاسی، می توان زمینه را اتصال و همنشینی میان بناها خواند. منظور از زمینه همان متن، بستر و محیطی است که معماری در آن شکل می گیرد. و تئوری زمینه به این می پردازد که چگونه طراحی محیطی و طرح توسعه جدید باید با زمینه‌اش مرتبط باشد زمینه در ابعاد مختلف در زمینه های اجتماعی ،فرهنگی، زیست محیطی وساختاری (کالبدی ، کارکردی و…) در

معماری مطرح است. این تاثیر در مقیاس های مختلف قابل بررسی است. می توان گفت ذهنیت هر هنرمند ناشی از همین

عوامل است (شولتز؛ 1388).

 

مقیاس زمینه‌گرایی

زمینه­گرایی در مقیاسی و سطوح مختلف مطرح است . در مقیاس خرد از خود بنا، سایت وزمینی که بنا در آن واقع می شود آغاز می شود سپس در سطح واحد همسایگی و محله مطرح می گردد. در این مرحله معماری زمینه گرا از معماری صرف به شهر سازی می رود. در مقیاس بزرگتر در محیط شهر به ناحیه وبخشی و به دنبال آن به مناطق اطراف شهر و برون شهری می پردازد. زمینه گرایی به این سطح نیز محدود نمی شود. از تک بنا به محله ، ناحیه گرایی و منطقه گرایی و این مرحله نیز می تواند فراتر رود وبعدی جهانی پیدا کند. لذا زمینه گرایی ابعاد خود رادر محدوده کره زمین می گستراند. در معنایی کلی می توان گفت که اغاز زمینه گرایی محله است، اما زمینه گرایی در دو جهت خرد و کلان بسط می یابد. زمینه گرایی در مقیاس کلان به منطقه گرایی می رسد و در مقیاس خرد به حال وهوای درونی بنا . اما وجه جهانی منطقه گرایی نیز از حد منطقه فراتر رفته، وبعدی جهانی می یابد. بدین سان معماری زمینه گرا خود را اگر چه عمیقا در مکان فرو می برد، اما حضور خود را تا دور دست ها، تا شهر ها و کشورها، تا جهان و کیهان بر می افرازد. بی شک پرداختن صرف به زمینه گرایی در مقیاسی خرد نمی تواند مشکلات امروز جهان را حل کند. کلی هستی چون زنجیرهای به هم پیوسته است که هر تغییر مثبتی هر چند به ظاهر کوچک و جزئی در نهایت تاثیر مثبت در این زنجیره خواهد داشت (احمدی؛ 1388).

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

اصول طراحی شهری

فضاهای عمومی مناسب، آن فضاهایی هستند که انرژی و زنده دلمی اجتماعی و فرهنگی را پشتیبانی کنند و نیازها و خواسته­های یک شناسه محلی معتبر را نمونه­سازی کنند. در این سند، هشت اصل برای طراحی شهری تعیین شده است که این اصول، دستورالعمل های عمومی را برای ایجاد یک مکان فعال فراهم می کنند. این اصول، به معرفی مفهوم های اولیه طراحی شهری و واژگانی برگرفته از کتب و نشریات و مکان های مشهور به فعالیت و زنده دلی و پرانرژی بودن، می پردازد. در حالیکه این اصول در اکثر مکان ها در اکثر شهرها قابل استفاده هستند، مبنای آن برای ساختن جذابیت های فیزیکی و فرهنگی شهر ملبورن بنا نهاده شده است.

 • ساختار شفاف  

ساختار شهر در ابعاد مختلف کاملا شفاف و آشکار است. در سطح ماکرو، تمام ناحيه شهری در ویژگی های چشم اندازی، خطوط ارتباطی و جابجایی و مراکز فعالیت خلاصه می شود. در سطح میکرو، طرح­بندی تک تک خیابان­ها و سایت­ها الگوهای قابل تشخیصی را تشکیل می­دهند.

 • به هم متصل بودن

در تعریف، ناحیه­های عمومی می­بایست قابل دسترس برای همگان باشد. با این وجود این معیار به روش های مختلفی می توان سنجیده شود. هر سیستم دسترسی می بایست اجازه دسترسی آزادانه را به همگان بدهد.

 • تنوع

مراکز شهرهای بزرگ می­بایست طیف وسیعی از تجربیات و فرصت ها را ارائه دهد. تنوع و تکثر دو جذابیت اصلی آن هستند. یک طراحی شهر مناسب از ترکیب متنوعی از فعالیت­ها پشتیانی می­کند.

 • پیوستگی و تغییر

یک شهر علاوه بر اینکه می بایست مردم را در مکان قرار دهد، می بایست آنها را در زمان نیز قرار دهد. درست همانگونه که می بایست بعضی اجزای ساختار و ویژگی های شهر نشان دهندهی نقشه ی روشنی از شهر است، اجزای دیگر بافت شهری می بایست نشان دهنده ی پیشرفت و توسعه ی شهر باشد

 • اعتبار

اعتبار یک مکان از منابع مختلفی ناشی می شود. با درک این مفهوم که یک شهر از نواحی در ارتباط اما مجزا، یک طراحی شهری خوب می بایست به تقویت ویژگی های ذاتی هر ناحیه بپردازد.

 • عدالت

در مکان های عمومی شهر، مردم به عنوان شهروندان دوست با یک دیگر در تعامل و ارتباط هستند. با فرض احترام به دیگر، فارغ از سلامت، سن، ماندنی و گذرا بودن، وضعیت مالی و اجتماعی، همه می­بایست حق استفاده و لذت بردن از مکان­های عمومی را داشته باشند. جامعه ما باید برای دانشجویان، خانواده­ها، افراد مسن، حرفه ای ها، بازدیدکنندگان، ساکنین، معلولان، و غیره ساخته شده باشد.

 • متناسب بودن با تخیل مردم

متناسب بودن به این معنی است که تنظیمات فیزیکی باید به مردم کمک کنند که مردم احساس راحتی، امنیت کنند و برای آن ها شرایط دستیابی به اهدافتان را فراهم کند (همان).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

طراحی با رویکرد زیست پذیری

زیست­پذیری به سه بعد مرتبط تقسیم می­شود: اقتصاد، اجتماع و محیط زیست، اقتصاد، تأمین کننده مشاغل و درآمد است و برای سلامتی مردم نقش حیاتی دارد از جمله برای به دست آوردن خوراک و پوشاک و مسکن و نیز برای تأمین نیازهای سطوح بالاتر مانند آموزش و بهداشت و تفریحات. در عین حال باید استفاده اقتصاد از منابع موجود در محیط زیست به نحوی باشد که اطمینان از وجود منافع کافی برای نسل های حال و آینده شکل گیرد. بهزیستی اجتماعی وابسته به عدالت است؛ توزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصادی و زیست محیطی به نحو عادلانه، و نیز سیستم­های حکومتی که در آنها به همه شهروندان توجه شود. آزادی فردی و فرصت های برابر از اجزای مهم تشکیل دهنده بهزیستی اجتماعی­اند. محیط زیست، زیرساختی است که منابع طبیعی، ظرفيت دفع زباله و ارتباط بین انسان و محیط طبیعی است. اگر کارکرد هر یک از آنها با اختلال مواجه گردد، سکونتگاه­های انسانی ممکن است به سرعت دچار اضمحلال شوند که از تبعات آن عبارت اند­از: کاهش جمعیت، فقر، تضاد اجتماعی و افزایش معضلات بهداشتی زیست محیطی در این سه گانه طلایی اهدافی مانند بهره وری اقتصادی و عدالت و حفاظت محیطی دنبال می­شود (مازندرانی، پرتوی، 1392).

 

تعریف وزارت محیط زیست نیوزلند از زیست ­پذیری

زیست­پذیری ترکیب منحصر به فردی از ارزش­های مطبوعی مانند فضای باز، ویژگی­های طراحی، پوشش گیاهی شهری، همچنین میراث­های تاریخی و فرهنگی، مکان و نامشهودها مانند طبیعت، منظره و حس مکان می­باشد (مازندرانی، پرتوی، به نقل از ان.زد.ام.ای[2]، 1392).

 

تعریف بخش اجتماع­ها و دولت محلی انگلستان از زیست­ پذیری

زیست ­پذیری با کیفیت فضا و محیط ساخته شده شهری سنجیده می شود. زیست پذیری یعنی یک مکان چقدر برای استفاده راحت است و چقدر این بنظر می رسد. زیست پذیری به معنی ساختن یک مفهوم از مکان است با ساخت یک محیطی که هم جذابیت و هم لذت بخشی را همزمان داشته باشد. در تعریفی دیگر آمده است که زیست ­پذیری خصوصیاتی از یک اجتماع است که بر روی پایداری زندگی انسان در آن اجتماع تأثیر گذار است. لازم به ذکر است آنچه پایداری زندگی انسان را تشکیل می­دهد، می­تواند بر مبنای ارزش­ها و خواص مخصوص اجتماع مورد مطالعه تغییر کند (مازندرانی، پرتوی، 1392).

 

تعریف [6]ABS از زیست­پذیری

اداره ­ی آمار استراليا، ABS زیست­پذیری را برابر با كيفيت زندگی می­داند که هر دو ارتباط قوی­ با خوشبختی دارند و حتی در بعضی موارد مترادف هم به حساب می­آیند. همچنین، از این اصطلاح می‌توان برای تشریح آنکه، از لحاظ حس جمعی، جامعه به چه کیفیتی نیازها و خواسته‌های مردم را برآورده می­کنند، استفاده نمود محاسبه خوشبختی 9 حوزه را شامل می شود: جمعیت، خانواده و اجتماع، سلامت، تحصیل و تمرین، کار، منابع اقتصادی، مکن، جرم و عدالت، فرهنگ و فراغت (Ans, 2012).

[1] New Zealand Ministry for the Environment

[2] NZME,

[3] Victoria Transport Policy Institute

[4] VTPI

[5] United Kingdom Department of Communities and Local Government

[6] Australian Bureau of Statistics

شهر الکترونیکی پکن

شهر پکن پایتخت کشور چین است و بر اساس آمار سال ۲۰۰۷ میلادی در حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت  دارد. این شهر مرکز فرهنگی، آموزشی و سیاسی کشور چین محسوب می شود. شهر پکن یکی از بزرگترین  شهرهای تاریخی جهان و دومین شهر بزرگ کشور چین بعد از شانگهای است. شهر پکن یکی از پیشرفته ترین  شهرهای چین است که یک سوم صنایع کشور چین را در خود جای داده است. در سال ۲۰۰۷ میلادی میزان  تولید ناخالص ملی این شهر در حدود ۱۱۸ / ۴ میلیارد دلار و تولید ناخالص سرانه آن در حدود ۸۰۰۰ دلار بوده  است. شهر پکن یکی از مراکز اصلی مخابراتی کشور پهناور چین است. شهرداری پکن نیز از سال ۲۰۰۲ شروع به  فراهم سازی و اصلاح زیرساخت های الکترونیکی، افزایش پهنای باند و سرعت شبکه های ارتباطاتی، ایجاد پایگاه های داده مرکزی در س ازمان ها، افزایش امنیت داده ها و ش بکه های ارتباطاتی، ایجاد وبگاه ها و درگاه های  اینترنتی و … کرده است. از این رو شهر پکن با توجه به رشد اقتصادی بالا در دهه اخیر و داشتن مراکز مخابراتی  متعدد توانسته است گام های خوبی را در جهت نوسازی و بهبود زیر ساخت های ارتباطاتی برداشته است، اما به  دلیل گستردگی و پرجمعیتی شهر پکن مسئولان این شهر، برنامه پنج ساله ای را از سال ۲۰۰۶ میلادی تا ۲۰۱۰  میلادی برای رسیدن به “پکن دیجیتالی” در نظر گرفته است و در حدود 6.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند. شهر پکن تلاش می کند تا سال ۲۰۱۰ میلادی به اولین شهر دیجیتالی و بین المللی مدرن در کشور چین تبدیل شود و برای رسیدن به این چشم انداز از تمامی ظرفیت های دیجیتالی خود بهره می گیرد. از این رو اهداف شهر الکترونیکی پکن

عبارتند از:

 • افزایش دائمی و سریع رشد اقتصادی
 • افزایش نوآوری و تحقیق و توسعه و تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تجارت الکترونیکی در کشور چین

برخی راهبردهای شهرداری دیجیتالی پکن برای ارائه خدمت الکترونیکی به شهروندان عبارت است از:

 • افزایش اشتراک اطلاعات توسعه شبکه های اطلاعاتی آموزشی و علمی

توسعه زیر ساخت­های اطلاعاتی در همین راستا مهمترین برنامه های شهرداری دیجیتالی پکن عبارتند از:

 • ارائه پیشنهاد به دولت مردان به صورت برخط و تبادل نظر با آنها
 • ارائه برنامه های آموزش شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیکی و نشان دادن چشم اندازهای آینده این شهر
 • افزایش نمایشگاه های الکترونیکی بهینه سازی ساختارهای اقتصادی مدرنیزه کردن صنایع خدماتی و ایجاد صنایع جدید و با فناوری برتر افزایش رقابت های در بخش های صنعتی و فنی افزایش سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه افزایش پهنای باند شبکه های ارتباطی.

به طور کلی برنامه راهبردی شهر پکن بر توسعه زیر ساختها متمرکز است اما علاوه بر آن دولت الکترونیکی  شهرداری پکن تلاش می کند تا سلسله مراتب اداری را کاهش دهد، روش های اجرایی دولت را اصلاح کند،  فرایند کسب و کار دولت را بهینه کند، فعالیت های اجرایی را شفاف کند، کیفیت خدمات دولت و مدیریت آن را  بهبود بخشد ، ارتباط بین واحدهای س ازمانی دولت و همچنین ارتباط بین دولت با مردم را افزایش دهد و در نهایت با استفاده از ابزار فناوری دولتی سخت کوش، صادق و کارا را ایجاد کند.

 

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

ثبت سفارش

حکومت محلی

بنابر تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، واژه حکومت محلی به تقسیم بندی  سیاسی یک کشور و یا یک ایالت در سیستم فدرال) اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیأت اداره کننده حکومتی چنین  موجودیتی به صورت محلی انتخاب می گردد. تعریف مذکور بر چند نکته کلیدی توجه شده است: این نوع حکومت بایستی به وسیله قانون ایجاد شده باشد. ثانيا بر امور محلی کنترل اساسی داشته باشد و ثالث هيأت اداره کننده منتخب مردم محل باشد.

بر اساس تعریف تونی بایرن: شامل مدیریت امور عمومی هر محله بوسیله یک هیأت  اجرایی از نمایندگان مردم محل است. چنین موجودیتی اگرچه در بسیاری از موارد تابع حکومت مرکزی  است ولی از قدرت تصمیم گیری قابل ملاحظه­ای برخوردار است (نوروزیان، به نقل از Barney & Griffin, 1983, Page 1).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

تقابل سنت و مدرنیته در دوره قاجاری

جامعه ایران در عصر قاجار با شرایطی روبرو شد که تا آن زمان روبرو نشده بود و این ارتباط پیوندهایی را به وجود آورد که سبب تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شده بود، در این میان فضاهای شهری این دوران هم، تحت تأثیر تحولات جامعه و روبرو شدن با تمدن غربی وارد چالش­های سنت و مدرنیته شد. سنت در لغت به معنای حفظ و انتقال باورها و رفتارها از دوره ای به دوره­ای دیگر از تاریخ است که معمولا به صورت شفاهی انجام می گیرد.

بنابراین در درون موضوع سنت، تحرک وجود دارد و به زبان دیگر آنچه که امروز سنت” نامیده می شود روزی جدید و به قول امروز مدرن بوده و در طول زمان تغییر شکل داده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. سنت یعنی “حضور گذشته در حال در عمل هیچ گاه حال به صورت خالص وجود ندارد، حال همیشه همراه گذشته ای است که ادامه می یابد (بهنام، ۱۳۸۶، ۳۰).

به عبارت دیگر سنت به معنای آداب و رسوم، اعتقادات و رفتارهایی است که از گذشتگان به میراث رسیده است. تأثیر زیادی بر شرایط اجتماعی جامعه دارد و بخش مهمی از فرهنگ تمدن محسوب می­شود. به بیانی دیگر، سنت به معنای تداوم و استمرار، انتقال وجهی از فرهنگ قومی و فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و انتقال سینه به سینه باورها و عادات و عرفها از پدران به فرزندان است (قبادیان، 1383: 20-19).

تجدد نوعی سرنوشت و تقدیر تاریخی است، تجدد و نوگرایی یک واکنش و حالت طبیعی است که در تمدن ها در برخورد با پیشرفت و دستاوردهای تازه تمدن غربی که براساس کوشش انسان غربی، در نتیجه ظهور مدرنیته، از قرن شانزدهم تا نوزدهم میلادی، به وجود آمده بود، به وجود آمد (بهنام، ۱۳۸۶: ۱۱). تجدد یا نوگرایی در مفهوم عام خود به معنی نوعی خردگرایی غربی بود که ایجاد سازمان­های جدید اجتماعی به جای سازمان های سنتی کلاسیک، صنعتی کردن اقتصاد، سکولاریسم، ایجاد دولت- ملت از الزامات آن به شمار می آمد. در این بینش شرایط مادی نه معنوی به رفتار و نحوه تفکر افراد در جامعه شکل می­داد (بانی مسعود، ۱۳۸۸: ۱۸۴).

 

مدرنیسم و معماری

اصطلاح مدرنیته به شیوه­های زندگی اجتماعی و تشکیلات و سازمان­های اجتماعی اشاره دارد که از قرن هفدهم به بعد در اروپا ظاهر شد و به تدریج دامنه تأثیرات و نفوذ آن کم و بیش در سایر نقاط جهان نیز بسط و گسترش یافت (گیدنز، ۱۳۷۹: ۱۵۸). اصل مدرنیته به معنای همواره به پیش رفتن و در عین حال” فرا خواندن نو و کنار گذاردن کهنه” است.

از نظر رومی­ها ” مدرن بودن” یعنی آگاهی داشتن نسبت به زمانه خود (جهانبگلو، ۱۳۷۶: 5). واژه “مدرنیزاسیون” به معنی نوسازی است و در اصطلاح به معنی ایجاد تغییراتی در تلقیات فردی، رفتار اجتماعی، اقتصاد و سیاست است. به طور کلی هر جا سخن از تغییراتی به میان آید که در رفتار فردی و اجتماعی و یا در اقتصاد و سیاست جامعه موثر باشد، نوسازی است. این واژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم معمولا به معنای رشد تعقل و نادینی گری به کار میرفت. اینک، نوسازی غالبأ معنی رشد اقتصادی را دارد و یا مترادفی است برای واژه های غربی شدن و نوگرایی (آزاد ارمکی، ۱۳۸۰: 69).

 

 سنت و مدرنیته قاجاری

مدت هاست که در مباحث و نوشته­ها حتی تحقیقات مختلفی که مطرح می­شود، از کلمه سنت و مشتقات آن مثل ” سنتی”، “سنت­گرا” و ” سنت­گرایی” در مقصود منفی و مترادف با کهنگی و قدیمی و کهنه­گرایی، در ضدیت با نوگرایی و نوجویی و عداوت با هر پدیده جدید مستفاد می­شود؛ از سوی دیگر واژه­های ” نوگرایی”، ” مدرنیسم”، ” تجدد” و امثالهم لغاتی هستند که غالباً در مقابل واژه سنت و مشتقات آن به کار برده می­شوند. وضعیت به گونه­ای است که با لفظ “نوگرایی” مفهوم “سنت گرایی” به مذبح برده می­شود (نقی زاده، ۱۳۷۸: ۱۰۱).

خاندان قاجاریه از سال ۱۹۵۸ الى ۱۳۰۴ ه.ش (۱۱۹۳ الى ۱۳۴۴ مق) یعنی مجموعا به مدت ۱۴۶ سال در ایران سلطنت کردند. در طی این مدت، تحولات بسیار زیادی در شئون مختلف مملکت صورت گرفت. جامعه سنتی ایران مواجه با نسیم ها و گاه تند باد های مدرنیته قرار گرفت و بسیاری از هنجارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری دستخوش تغییرات شد (قبادیان، ۱۳۸۳: ۲۱). تاریخ نیمه اول قرن سیزدهم هجری( مقارن با نیمه اول قرن ۱۵ میلادی) از جهاتی چند بخشی از مهمترین قسمت­های تاریخی است، زیرا در این ۵۰ سال وقایع و حوادث بزرگی در اروپا روی داد که اثرات آن از حدود اروپا خارج شد و در سایر نقاط عالم وارد گردید و ایران نیز به نوبه خود از اثرات آن حوادث مهم مانند انقلاب کبیر فرانسه و جهانی ناپلئون كبير و لشگرکشی­ها و فتوحات آن بی­نصیب نماند.

از طرفی دیگر طولانی­ترین و مهمترین محاربات خارجی این کشور و کشور استعمار طلب روسیه تزاری در این عصر آغاز شد. مسأله جنگ های ایران و روسیه و توجه شدید دربارهای فرانسه و انگلستان به ایران و رقابت شدید آن دو با یکدیگر برای جلب موافقت شاه و دربار قاجار، وضعیت سیاسی مهم و غیر قابل تفکیکی در ایران ایجاد نمود (شمیم، ۱۳۴۲: ۵۲).

از طرف دیگر دوره قاجار، همزمان است با تحولات وسیع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اروپا. تحولاتی که شیوه­های کهن زیست و تولید را در اروپا به هم می ریزد و شیوه های نوین و نظمی جدید جایگزین آن می­کند. به دنبال این تحولات، دولت­های قدرتمندی در اروپا شکل می­گیرد که با اتکاء بر اصلاحات عمیق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و با تکیه بر دستاوردهای انقلاب صنعتی در پی تسلط هرچه بیشتر بر جهان هستند. این اندیشه­های مدرن، وقوع انقلاب صنعتی به همراه رویدادهای پس از آن مانند پیشرفت علوم و فنون تقسیم منطقی کار و جدال با گذشته سرانجام به دگرگونی دائمی؛ پشت  سر گذاشتن و گاه نابودی فرهنگ سنتی در صحنه زندگی اجتماعی انجامید (حبیبی، اهری، ۱۳۸۷: 234).

این تحولات عمده در ایران در دوره قاجار رخ می­دهد، نخستین برخورد ایران با جوامع مدرن که باعث تغییرات چشمگیر شد، در اوایل قرن ۱۹ میلادی همزمان با امپراطوری ناپلئون بنا پارت و سلطنت فتحعلی شاه قاجار صورت گرفت. اگرچه این تغییرات زیربنایی نبود، ولی آغاز مدرنیزاسیون در ایران است (قبادیان، ۱۳۸۳: ۲۸). بدین ترتیب اولین تغییر اساسی در فرهنگ ما حاصل می­شود. در زمان فتحعلی شاه همزمان با آغاز پیشروی روس­ها در قفقاز، درگیری اروپاییان در ایران به شدت افزایش یافت.

 

برخورد سنت و مدرنیته در دوره ناصرالدین شاه

در دوره ناصرالدین شاه، تحولات و تغییرات و جریان نوگرایی که در اثر جنگ های ایران و روسیه، درگیری­های ایران و انگلیس و بعد از آن در ارگان نظام لشگری، سیاسی و فکری کشور آغاز شده بود، جلوه ای بارزتر و ملموس تر پیدا کرد و از نظر کمی و کیفی دامنه گسترده تری یافت. از طرف دیگر کشورگشایی ممالک اروپایی نیز صورتی جهانی به خود گرفت و رقابت میان آنها برای دستیابی به ایران شدت پیدا کرد (قبادیان، ۱۳۸۳: ۵۰). اگر برخی کوشش­های اصلاحی نیمه نخست قرن نوزدهم را کنار بگذاریم،

می بینیم که جریان نوسازی ایران، از دوران امیر کبیر صدراعظم ناصرالدین شاه آغاز می شود. سمت و سوی کلی اصلاحات امیر کبیر عبارت بود از: تحکیم قدرت دولت، نوسازی دستگاه اداری و آموزش و پرورش (جهانبگلو، ۱۳۸۰: ۳۰). در پی دغدغه های عباس میرزا و راه حل های وی امیر کبیر، صدر اعظم ناصر الدین شاه، از جمله سیاست مدارانی بود که دغدغه های تمدنی و پرسش­هایی از جنس پرسش­های عباس میرزا داشت.

تأسیس دارالفنون، اعزام دانشجو به خارج، وارد کردن برخی صنایع به کشور، محدود کردن اختیارات شاه، انتظام سیستم مالی و … از جمله این دغدغه هاست. این پرسش­های آغازین به تعبیر برخی از اندیشمندان محصول شکست در جنگ با روسیه بود چرا که هم فهم اولیه سیاست مدارانی چون عباس میرزا از تمدن غرب، فهمی نظامی بوده است و هم اولین اقتباس های ایران از غرب، دانش و فن نظامی است. به بیان دیگر، شروع فرآیند گسترش تمدن غربی از خلال تکنولوژی نظامی رخ داده است (نفیسی، ج۲، ۱۳۸۴، ۲۲۲).

سپهسالار، دیگر صدر اعظم ناصرالدین شاه نیز همچون امیرکبیر، قصدش گسترش تمدن غرب در ایران بود و با ترغیب شاه به دیدار از غرب می­خواست وی را با خود همراه سفر ایرانیان به خصوص امرا و اشراف و شخص پادشاه به اروپا در همین دوران به صورت مستمر و پیوسته انجام پذیرفت. این ارتباطات و رفت و آمدها به غرب به تدریج، وجوه جدیدی از زندگی و تمدن غرب را به روی ایرانیان باز کرد. در هر سفر به غرب آنها مواجه با تمدن و فرهنگی شدند که به سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت بود.

مدرنیزاسیون شکل ظاهری شهرها، روستاها و جامعه اروپایی را به کلی تغییر داده بود. این مناظر برای ایرانیانی که هنوز در جهان سنت می­زیستند، بسیار جذاب و خیره کننده بود. اگر در گذشته تنها برتری نظامی غرب بر ما ثابت شده بود، اینک برتری علمی، تکنولوژیک و رفاه اجتماعی آنها عیان گردیده بود. عده­ای از اصلاح طلبان و منورالفكران فرنگ رفته همانند سید جمال الدين استرآبادی؛ میرزا تقی خان امیر نظام، میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا یوسف خان مستشارالدوله؛ میرزا ملکم خان آخوند زاده و به فکر چاره جویی، ارائه راه حل و جبران عقب افتادگی افتادند.

در این دوره نظرات مدرنیسم و اقدامات در جهت انجام آن توسط اصلاح طلبان و روشنفکران و پذیرش ظواهر مدرنیسم توسط دربار و طبقه اشراف مورد توجه قرار گرفت (قبادیان، ۱۳۸۳: ۵۰). اعزام دانشجو به فرنگ، ترجمه کتب تاریخی اروپایی به انگیزه دریافتن علل ترقی مغرب زمین، انتشار روزنامه و استخدام مهندسان، اطباء و متخصصان اروپایی در امور مختلف، همگی در این راستا صورت گرفت (آدمیت، ۱۳۵۴: ۱۶۳). همزمان، نسیم مدرنیته زیر بنای نظام سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.

انجام پایان نامه معماری

پایان نامه در مورد معماری صفوی

پیشرفت، اعتلا و ترقی جایگاه شهر در نتیجه رونق شهرنشینی در دوره صفویه بر می­گشت به محیطی که آنها در آنجا پرورش یافتند بی­شک اگر صفویان نیز از میان مردمی بر می­خاستند که دارای افکار ایلی – عشیره ای بودند تمایل چندان به مسأله شهر و آبادانی مملکت از خود نشان نمی دادند و سعی می کردند همان شیوه ی زندگی چادر نشینی خود ادامه دهند، اما چون آنها از دل سرزمینی بر خاستند که دارای قدمت طولانی در زمینه ، فرهنگ ، تمدن، پیشرفت و آبادانی بود که در نتیجه یورش بیگانگان پیشرفت آن رو به زوال نهاد. وقتی روی کار آمدند سعی کردند به تداوم سنت­های کهن ایرانی در زمینه امور دیوانی – تشکیلاتی و شهر سازی و معماری با به روز کردن آنها بپردازند.

انجام پایان نامه معماری ارشد حکومت صفوی

به همین دلایل ما شاهد رونق دو چندان شهر در این دوره هستیم تا جائیکه یکی از شاهان این سلسله به نام شاه عباس اول پایتخت خود را در زمره بزرگترین شهر های جهان آن روزگار در آورد به طوری که این جمله معروف را در مورد آن می­گفتند «اصفهان نصف جهان». حالا که جایگاه شهر و شهر نشینی در دوره صفویه و هم چنین علت رونق آنها برایمان روشن شد می پردازیم به عناصر و اجزای اصلی تشکیل دهنده ی شهرها.

پژوهشگران برتر

0990-135-4771

ثبت سفارش

انجام پایان نامه ارشد معماری

انجام پایان نامه ارشد معماری برای مقطع کارشناسی ارشد متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا مؤسسه پژوهشگران برتر با تیمی مجرب و آگاه و متخصص، با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

 

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

بهترین قیمت مشاوره انجام پایان نامه

تحویل فوری

تضمین کار

رعایت اخلاق در پژوهش

پژوهشگران برتر

0990-135-4771