Skip to main content

شهرهای رقابت پذیر

تا قبل از دهه 90 میلادی، مفهوم رقابت‌پذیری صرفا شامل بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی می‌شد. ولی از اواسط دهة 90 میلادی، و با رفع موانع جابه‌جایی نیروی انسانی و سرمایه و تغییر شرایط جهانی، خط پایان کسب وکار، و آغاز فرآیند جهانی شدن مفهوم اقتصاد، از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران علوم منطقه‌ای برای کشورها نیز معنادار شد و بر این اساس، بازتعریف‌های متعددی با هدف رفع کاستی‌های این انگاشت صورت گرفت  (شریف‌زادگان، ندایی طوسی؛ 1395: 108). با نگاهی دقیق‌تر به ریشه ظهور رقابت‌پذیری در سطح مکان می‌توان دریافت که برای اولین بار مفهوم رقابت‌پذیری سرزمینی[1] ابتدا توسط پورتر در سال 1990، در سطح ملت‌ها به کار گرفته شد و سپس به شهرها گسترش یافت (Kresl, & Singh, 1994).

 

نظریه پردازان رقابت پذیری

به دنبال آن، افزایش اهمیت نقش عوامل بیرونی و مکانی در رقابت‌پذیری قلمروئی سبب شد تا برنامه‌ریزی توسعة فضایی نیز به شیوة افزایش رقابت‌پذیری مکان و موفقیت آن در جذب سرمایه و نیروی انسانی، به دغدغة بسیاری از صاحب نظران علوم منطقه‌ای و شهری تبدیل شود (شریف‌زادگان، ندایی طوسی؛ 1395: 106). در این میان، نظریه‌ پردازان رقابت‌پذیری در مقیاس مکان، به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، دکترین مرکانتلیست‌ها (بازاربست گرایان)[2] هستند. از دیدگاه این نظریه پردازان، وجود رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح کشورها همانند رقابت موجود میان بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. این در حالی است که دسته دوم نظریه پردازان که به دکترین مایکل پورتر (اقتصاددانان استراتژیست) معتقد هستند باور دارند که وجود رقابت‌پذیری در سطح کشورها متفاوت با بنگاه‌ها می‌باشد. از دیدگاه این نظریه پردازان، رقابت نوین کشورها مستلزم بهره‌وری بنگاه‌ها است تا دسترسی به عوامل تولید و مزیت‌های نسبی. همچنین بهره‌وری بنگاه نیز بستگی به چگونگی رقابت آنها دارد و نه زمینه‌ی فعالیتی که در آن رقابت می‌کنند. با این خردمایه که برونداد بهره‌وری، کیفیت بالای زندگی و دستمزدهای بالا، هدف غایی رقابت‌پذیری به شمار می‌رود، بهره‌وری نیز نه در گرو تشویق کسب وکارهای خاص، بلکه در گرو ظرفیت کشورها در ایجاد شرایط محیط بیرونی کسب وکار برای افزایش بهره‌وری است. بطور کلی در این نظریه، دو موضوع، راهبردهای بنگاه و کیفیت محیط کسب و کار اهمیت پیدا می‌کند. دیدگاه نظری سوم نیز مربوط به دیدگاه پاول کروگمن می‌باشد که تأکید بر غیر علمی دانستن و امکان‌ناپذیری بحث در مورد مفهوم رقابت‌پذیری در سطح مکان دارد (همان). برخلاف روشن بودن مفهوم رقابت‌پذیری در سطح بنگاه‌ها و حتی کشورها، تعاریف متعدد و گاه ابهام آوری از رقابت‌پذیری در سطح منطقه وجود دارد. در این رابطه می‌توان به تعریف اتحادیه اروپا (EC, 2008) اشاره کرد که در آن رقابت‌پذیری ابزاری برای افزایش پایدار استانداردهای زندگی یک منطقه و کاهش نرخ بیکاری غیرداوطلبانه تا حد امکان تعریف شده است. یا تعریف دیگری، رقابت‌پذیری را درجه‌ای می‌داند که در آن منطقه یا شهر به تولید کالا و خدمات مورد نیاز ذائقه‌ی بازارهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی بپردازد و هم‌ زمان باعث افزایش درآمد و اشتغال، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای توسعه به شیوه‌ای پایدار شود. مهمترین تعریف مورد قبول محیط‌های آکادمیک، به ویژه در میان نو منطقه‌گرایان از رقابت‌پذیری منطقه‌ای، به تعریف مایکل استورپر[3] از دو دیدگاه اقتصاد کلان و خرد باز می‌گردد؛ وی رقابت‌پذیری منطقه‌ای را تنها معادل افزایش بهره‌وری ندانسته، بلکه در گرو افزایش استانداردهای زندگی و توانایی نگهداشت برآمده‌ای برنده نیز می‌داند (شریف‌زادگان، ندایی طوسی به نقل از مالکی؛ 1394: 8).

[1] Territorial Competitiveness

[2] The Mercantilist

[3] Storper, 1997

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  شهرسازی

مشاوره انجام پایان نامه  برنامه ریزی شهری

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

شبکه‌های ارتباطی و زلزله

شبکه معابر، شریان‌های حیاتی و اصلی شهر به حساب می‌آیند. این امر زمانی اهمیت خود را نشان می‌دهد که رخداد طبیعی مثل زلزله به بافت شهر آسیب برساند. در واقع‌ شبکه معابر شهری جزو مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری مناطق شهری است که دارای ارتباط تنگاتنگی با تأمین فضای فرار و مکان امن در هنگام وقوع زلزله و افزایش کارایی عملیات امداد و نجات پس از وقوع بحران می‌باشد. بنابراین می‌توان چنین بیان کرد که میزان دسترسی بافت هم از نظر پناه‌جویی در هنگام بروز زلزله و هم در زمان امداد پس از زلزله نقش بسیار مهمی در افزایش یا کاهش تلفات ناشی از وقوع زمین لرزه دارد (حسین‌زاده دلیر، خدابخش چاخرلو؛ 1393: 158).

 

شبکه ارتباطی و کاهش آسیب پذیری

در واقع شبكه‌هاي ارتباطي به عنوان اسكلت سازنده شهر، نقش كاملا كليدي در كاهش آسيب‌پذيري ناشي از زلزله را بر عهده دارند. علاوه بر اين، بستر لازم را براي عمليات مختلف نجات و بازسازي فراهم مي‌نمايد. برعكس در صورت كارائي كم و يا در صورت مسدود شدن هر يك از مسيرها (حتي مسيرهاي فرعي)، ميزان آسيب پذيري را مضاعف مي‌سازد و احتمال دارد بازگشت به وضعيت عادي چندان ميسر نباشد (اصغری زمانی و همکاران؛ 1395: 151). به عنوان مثال، چنانچه فضاهای باز در شهر بخوبی توزیع شده باشند، اما شبکه ارتباطی امکان دسترسی مطلوب به این فضاها را فراهم نسازد، مطلوبیتِ عملکرد این فضاها به شدت کاهش می یابد (عزیزی، همافر؛ 1391: 6).

 

مفاهیم عمده در آسیب پذیری شبکه معابر

بطور کلی، دو مفهوم عمده كه در آسيب‌پذيري شبكه معابر در هنگام وقوع زلزله مطرح می‌شود “افزونگي” و “انعطاف پذيري” است. افزونگي در حالت كلي جايي است كه در آن مسيرهاي مختلفي بين مبدأ و مقصد وجود دارد. اگرچه بيشتر مسيرها هزينه زيادي دربردارد، ولي از ديدگاه ايمني، شبكه‌هاي افزونه راه فرار بيشتري فراهم مي آورد. بنابراين وقتي راهي غير قابل استفاده باشد، گزينه هاي مختلفي براي فرار وجود خواهد داشت. راهكار ديگر براي كاهش آسيب‌پذيري، محدود كردن مسيرهاي دوراهي و تركيبي در تخليه است،كه منجر به پيوستگي جريان ترافيك براي مردم خارج از محدوده مي شود (شیعه و همکاران؛ 1389: 39).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه برنامه ریزی شهری

0990-135-4771

 

آسیب‌پذیری در زلزله

آسیب پذیری یک تابع ریاضی است و به مقدار خسارت پیش بینی شده برای هر عنصر در معرض خطرات مصیبت بار، با شدت معین، گفته می‌شود. تحلیل آسیب پذیری فرایند برآورد آسیب پذیری عناصر طبیعی معینی است که در معرض خطر احتمالی ناشی از وقوع خطرات مصیبت بار هستند. طبق تعريف سازمان ملل آسيب پذيري عبارت است از درجه زيان يك عنصر معين يا دسته اي از عناصر در معرض ريسك، در نتيجه وقوع يك پديده طبيعي با بزرگاي معين و بيان شده بر روي مقياسي از صفر (بدون آسيب پذيري) تا يک (آسيب پذيري كامل). مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

تحلیل آسیب پذیری

در واقع، آسیب‌پذیری درجه زیان و ضرر حاصله از زلزله می‌باشد، که در اجتماعات گوناگون بر اساس سطح توسعه و پیشرفت جامعه تغییرپذیر می‌باشد. آسیب‌پذیری را می‎توان توان و پتانسیل از دست دادن بیان نمود. تحلیل آسیب‌پذیری از عوامل مهم در فرآیند مدیریت بحران زلزله است و شناخت شاخص‌های آن برای تحلیل خطرپذیری در فرآیند مدیریت بحران مناطق در معرض خطر زلزله ضروری است. آسیب‌پذیری اصطلاحی است که جهت نشان دادن وسعت و میزان آسیب و خساراتی که احتمالا بر اثر وقوع سوانح به جوامع، ساختمان‌ها، خدمات و مناطق جغرافیایی، وارد می‌آید، استفاده می‌شود. زلزله به عنوان یکی از بلایای طبیعی دارای قدرت تخریب بسیار زیاد در زمانی کوتاه و در حوزهای بسیار وسیع است و خسارات شدیدی بر زمین و سازه‌ها وارد می‌آورد که این خسارات موجب تلفات جانی بسیاری می‌گردد.

 

خسارات به صورت زیر قابل دسته‌بندی هستند.

  • خسارات وارد بر زمین: در بین انواع مختلف مصالح، خاک ضعیف‌ترین ماده در برابر حرکات زلزله است. انواع خرابی‌های به وجود آمده در زمین هنگام زلزله در جدول زیر به طور خلاصه بیان شده‌اند.
  • خسارت وارد بر سازه‌ها: سازه‌های موجود در مهندسی عمران (سدها و پل‌ها و تونل‌ها و …) و ساختمان‌ها بر بستر زمین ساخته می‌شوند. در هنگام زلزله جهت اعمال نیرو به سازه در یک محدوده زمانی مرتباً تغییر می‌کند و در صورتی که سازه نتواند در برابر این نیروها مقاومت کند، خسارت خواهد دید که در بین سازه‌ها می‌توان ساختمان‌ها را از سایر سازه‌ها جدا نمود. این تقسیم‌بندی به دلایل مختلف صورت می‌پذیرد که عبارتنداز:

 

الف) خسارت وارد بر ساختمان‌ها:

ساختمان‌ها از مصالح ساختمانی متفاوتی ساخته می‌شوند و در طول زمان نیز دچار فرسودگی می‌شوند. خسارات ناشی از زلزله در ساختمان‌های مختلف (چوبی، بنایی، بتن مسلح و ساختمان‌های قاب فلزی و …) متفاوت خواهد بود. علاوه بر سن سازه و جنس مصالح، نحوه ساخت و محل گسل و محل سازه از لحاظ شیب و زمین‌شناسی نیز بر مقاومت ساختمان مقابل زلزله خواهد بود. این خسارات با داشتن اطلاعات در مورد ساختمان قبل از زلزله قابل برآورد خواهد بود. خسارات وارد بر ساختمان‌ها به علت تعدد آنها و ساکنین، باعث تلفات جانی بسیار و خسارات مالی سنگین خواهد شد.

 

ب) خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی:

زلزله می‌تواند خسارات شدیدی به پل‌ها و سدها و تونل‌ها و خاکریزها وارد نماید. انواع خسارات وارد به پل‌ها توسط زلزله شامل شکسته شدن تکیه‌گاه شاه‌تیرها، شکستن و افتادن تیر اصلی، تغییر شکل و خرابی در شمع‌ها و پی ‌پل‌ها و نشست در خاکریز تکیه‌گاه پل‌ها می‌باشد.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

زلزله و بلایای طبیعی

به حوادثي كه بروز آن‌ها موجب به بار آمدن خسارات و تلفات زيادي خواهد شد (بلا) يا (فاجعه) گفته مي‌شود. (اي. درايك و دیگران،2:1383). در واقع بلايا وقايعي هستند که شرايط عادي موجود را به هم ريخته و باعث مي‌شوند جامعه حادثه ديده رنجي فراتر از ظرفيت خود را تحمل کند. حوادث وقتي بلايا ناميده مي‌شوند که انسان‌ها درگير آن باشند (کاظميان، 1383: 163). زلزله یکی از این بلایا است. در واقع زلزله آزاد شدن ناگهانی انرژی بسیار زیادی در مدت زمان خیلی کوتاه است، که در اثر بروز ا اغتشاش در پوسته زمین به وقوع می­پیوندد. زلزله ممکن است ده‌ها، صدها یا هزاران سال انرژی مسدود شده را در چند ثانیه آزاد کند (Gibson, 1997: 356). همچنین زلزله انتشار امواج ناشي از انرژي آزاد شده در پي اغتشاشات دروني زمين و پديده­اي است که طي آن در مدتي کوتاه انرژي زيادي در زمين رها مي‌شود. اين پديده جنبش‌هاي شديدي را در زمين به وجود مي‌آورد که باعث آشفتگي ناگهاني قسمت بالايي زمين مي‌شود (مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي ايران، 1373: 5).

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

گردشگری در کشور مالزی

در کشور مالزی همه ایالت­های سیزده گانه در برنامه ریزی های سیاحتی با دولت مرکزی همکاری نموده و با در نظر گرفتن ویژگیها و جذابیتهای اقلیمی و فرهنگی برنامه های زمان بندی شده­ای را تعداد توریست ها در سال ۱۹۹۸ به ۷۶۶۹۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۹۹ به ۹ میلیون نفر رسیده است. امروزه اکوتوریسم یکی از مهمترین صنایع درآمد مالزی را تشکیل می­دهد (محمدی ده بزرگ، زیاری؛ 1392).

 

اهمیت توسعه صنعت گردشگری

در برنامه نهم مالزی (۲۰۰۶-۲۰۱۰) اهمیت توسعه گردشگری پایدار مورد تاکید قرار گرفت. در این برنامه توسعه محصول، ارتقاء منابع انسانی و ارتقاء فعالیت های ترویج و تبلیغاتی توسعه گردشگری داخلی مورد تاکید قرار گرفت. کمیته گردشگری ملی به عنوان هماهنگ کننده بخش خصوصی دولتی فعالیت خواهد کرد. برای توسعه موثر استراتژیهای گردشگری کارگروه های فرهنگی و گردشگری ایالتی در هر ایالت شکل خواهد گرفت. تمرکز بر توسعه اکوتوریسم در بخش کشاورزی و محصولات روستایی ایجاد شده است (مرزو کی ۲۰۱۰).

 

گردشگری و اقتصاد مالزی

در طول برنامه نهم مالزی تاکید بر افزایش کمک گردشگری به طور خاص در بخش خدمات و به طور کلی در اقتصاد است. هدف اصلی ارتقاء مالزی به عنوان مقصد گردشگری برجسته در دنیا همزمان با توسعه گردشگری داخلی است. تاکید بر تلاش همگانی و افزایش همکاری های بین بخشی و ایجاد محصولات گردشگری خلاقانه می باشد. همچنین اولویت بالایی به پایداری توسعه گردشگری در مالزی داده شده است و حساب اقماری گردشگری نیز به طور کامل به کار گرفته شد در طول برنامه هفتم مالزی ۴۸۴۵۲ میلیون رینگت صرف اجرای برنامه های مختلف گردشگری شد.

 

توسعه گردشگری مالزی

در سال ۲۰۰۲ مالزی از طرف سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از ۳۰ مقصد گردشگری در حال ظهور معرفی شد. در سال ۲۰۰۷ که برنامه بازدید از مالزی در این سال اجرا شد این کشور میزبان بیش از ۲۰ میلیون گردشگر خارجی بود و در آمدی معادل ۱۲ میلیارد دلار نصیب این کشور شد که سبب شد بخش گردشگری بعد از تولید و ساخت به دومین منبع درآمد خارجی تبدیل شود.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

گردشگری در کشور ترکیه

آمارها نشان مي دهد تركيه و سواحل جنوبي آن از جمله شهر تاريخي و بزرگ استانبول يکي از 11 مقصد برتر گردشگران دنياست. دولت اسلامگراي تركيه با اتخاذ سياست­هاي حمايتي از صنعت گردشگري و سرمايه­گذاري در اين حوزه، دستيابي به افق گردشگري 2023 را براي اين كشور آسانتر كرده است. تركيه كه در رده بندي تعداد اماكن تاريخي 17 پله پائينتر از ايران قرار دارد، از اجراي هرگونه طرح­هاي مشاركتي با ديگر كشورها در زمينه گردشگري به شدت استقبال مي­كند و به رغم بحران­هاي بزرگ اقتصادي حاكم بر دنيا با ارائه تعريف­هاي جديدي همچون توريسم سلامت، جذب گردشگراني از كشورهاي آمريکايي و عربي را نيز در دستور كار قرار داده است. شهرهاي آنتاليا و استانبول مهمترين مقصدهاي گردشگراني است كه عازم تركيه مي­شوند.

 

استانبول و صنعت گردشگری

استانبول با داشتن آثار تاريخي و گردشگري همچون تنگه بسفروس، مساجد سلطان احمد، سليمانيه، رستم پاشا، بايزيد و نيز مراكز اباصوفيه، برج دختر، كاخ توپكاپي، موزه هنرهاي اسلامي، كاخ دلما باغچه، برج يديکوله و روملي حصار و نيز مراكز خريد گسترده و داشتن آب و هواي مديترانه­اي و استقرار شركت هواپيمايي تركيش ايرلاين بيش از ديگر نقاط اين كشور مورد استقبال گردشگران خارجي قرار گرفته است. از طرفي دولت تركيه مي­خواهد با احداث فرودگاه بزرگ استانبول تا سال 2023 ، زمينه تردد و ترانزيت ساليانه بيش از 31 ميليون نفر مسافر را فراهم كند. وجود درياي مديترانه و سواحل مرمره نيز بر مزيتهاي گردشگري تركيه افزوده و امکان مسافرت ارزان قيمت دريايي را براي گردشگران تركيه فراهم كرده است. دولت تركيه علاوه بر اين با اجراي قانون بخشش مالياتي 2 و نيز ارزان سازي قيمتها، گردشگران خارجي را ترغيب ميكند كه كالاي ساخت اين كشور را به عنوان سوغات خريداري كنند تا بدين وسيله به رونق توليد نيز كمك كند (WorldBank, 2008).

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه گردشگری و توریسم

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری

مؤسسه پژوهشگران برتر در نظر دارد به دانشجویانی که با نگارش پایان نامه نویسی آشنا نیستند برنامه های تقویتی و آموزشی در راستای آموزشانجام پایان نامه مهندسی معماری برگذار کند. این مؤسسه با تیمی مجرب تلاش دارد تا با ارائه بروزترین متدهای روش تحقیق و همچنین طراحی فرم و پلان، به دانشجویان عزیز در راستای آموزش پایان نامه نویسی معماری خدمات ارائه دهد. در واقع، پایان نامه ارشد معماری یکی از ضروری ترین مراحل مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد می باشد که هر دانشجویی در این مقطع مؤطف به ارائه آن به واحد آموزشی و مدیر گروه خود است.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی معماری 

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

انجام پایان نامه معماری کارشناسی

رشته معماری در مقطع کارشناسی شال برخی از دروس تخصصی است که این دروس بیشتر به نظر می‌رسد دروس پایه‌ای و نظری برای دانشجویان این رشته باشند. به هر حال، امروزه در مقطع کارشناسی، دانشجویان تا حدودی با مفاهیم و رویکردهای معماری، طراحی و نقشه کشی آشنا می‌شوند و همچنین طراحی پلان با نرم افزارهای تخصصی از جمله اتوکد نیز در چارت درسی آنان موجود می‌باشد.

 

انجام پایان نامه معماری کارشناسی ارشد

برای مقطع کارشناسی ارشد اوضاع تا حدود زیادی متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا این مؤسسه با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”yes” hundred_percent_height_scroll=”yes” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”rgba(96,125,139,0)” background_image=”https://pazhooheshgaran.com//wp-content/uploads/2019/09/طراحی-پلان-1.jpg” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ admin_toggled=”yes”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_fusionslider name=”%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”4%” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

طراحی پلان

طراحی پلان یکی از عناصر مهم در پایان نامه ارشد معماری می باشد. در این نوع طرح، پلان طبقه یک نوع نقاشی است که طرح چیدمان فضای یک خانه یا ملک را از بالا نشان می دهد. طرح های طبقه معمولاً محل دیوارها، پنجره ها، درها و پله ها، و همچنین تاسیسات ثابت مانند وسایل حمام، کابینت آشپزخانه و لوازم خانگی را نشان می دهد. پلان های طبقه معمولا به مقیاس کشیده می شوند و انواع اتاق، اندازه اتاق و طول دیوار را نشان می دهد. آنها همچنین می توانند طرح های مبلمان را نشان دهند و شامل مناطق بیرونی باشند.

چرا طراحی پلان ها مهم هستند؟

پلان ها برای نشان دادن رابطه بین اتاق ها و فضاها مهم هستند و راه های ارتباطی در یک بیان را نشان می دهند. پلان طبقات، بخش مهمی از بازاریابی املاک و مستغلات و طراحی خانه، ساختمان خانه، طراحی داخلی و پروژه های معماری است. ایجاد یک پلان بهترین راه برای شروع یک پروژه طراحی خانه در هر نوع است. شما می توانید از پلان طبقه استفاده کنید تا ایده های خود را به روشنی بیان کنید و همچنین پتانسیل طرح را نشان دهید. ایجاد یک طرح قبل و بعد از آن یک روش عالی برای نشان دادن مقیاس و دامنه یک پروژه به یک سازنده خانه یا پیمانکار است که به شما کمک می کند تا قیمت گذاری بهتر و دقیق تر به دست آورید.

پلان دو بعدی

پلان طبقه دو بعدی یک نوع نمودار است که طرح بندی یک املاک یا فضای از بالا را نشان می دهد. اغلب دیوارها و طرح اتاق، و همچنین امکانات ثابت مانند پنجره ها، درها و پله ها و همچنین مبلمان را نشان می دهد. دو بعدی به این معنی است که پلان طبقه یک طراحی صاف، بدون چشم انداز یا عمق است.

سفارش طراحی پلان
آموزش طراحی پلان

پلان سه بعدی

یک پلان سه بعدی یک نوع نقشه است که پلان بندی یک خانه یا ملک را در حالت 3D از بالا نشان می دهد. برخلاف یک پلان دو بعدی، یک پلان سه بعدی شامل چشم انداز است که باعث می شود که شما بتوانید اندازه و چیدمان یک فضا را درک کنید. آنها معمولا شامل جزئیات مانند پنجره ها، درها، کفپوش ها و تاسیسات ثابت مانند حمام و لوازم آشپزخانه می شوند. آنها ممکن است شامل مبلمان برای نشان دادن مقیاس یک اتاق و نحوه ارائه آن باشد. پلان های سه بعدی برای بازاریابی املاک و مستغلات، خانه سازی و پروژه های دانشجویی مفید هستند.

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری، طراحی پلان

0990-135-4771

ثبت سفارس

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

مشاوره انجام پایان نامه مدیریت شهری

از مدیریت شهری تعاریف مختلفی ارائه شده است. باید به یاد داشت که تعریف مدیریت شهری با توجه به نوع حکومت های مختلف، تعاریف مختلفی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان مدیریت  شهری به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شده و به آن شهرداری گفته شده است. روشن است که مشخصات و ساختار شهرداری مدیریت شهری از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر  جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد.  بر خلاف کشورما، در بسیاری کشورها، شهرداری ها در واقع نوعی حکومت محلی به شمار می روند. بنابر تعریف ارائه شده در کتاب سبز راهنمای شهرداری ها در ایران، مدیریت شهری عبارت است از  اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر، از طرف آنان و مطابق با قانون تأسیس می گردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد (سعیدنیا؛ 1383: 27). اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.

بنا بر تعریف دیگری، مدیریت شهری مجموعه ای از سیاست ها، طرحها، برنامه ها و رویه هایی است که به  دنبال اطمینان یافتن از انطباق و هماهنگی رشد جمعیت با میزان دستیابی به زیرساختهای اصلی، سرپناه و  کار است (نوروزیان، 1387، به نقل از: Davey, 1993).

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه  مدیریت شهری

0990-135-4771

 

ثبت سفارس

 

 

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری برای دانشجویان همواره با ابهاماتی مواجه بوده است. لذا نگارش پایان نامه نیاز به دانش روش تحقیق، روش جستجو و در نهایت نیاز به پژوهش علمی دارد. از این رو موسسه پژوهشگران برتر با تیمی متخصص آماده ارائه مشاوره و تدریس آموزش انجام پایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد معماری برای دانشجویان عزیز است. برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

 

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه معماری کارشناسی

رشته معماری در مقطع کارشناسی شامل برخی از دروس تخصصی است که این دروس بیشتر به نظر می‌رسد دروس پایه‌ای و نظری برای دانشجویان این رشته باشند. به هر حال، امروزه در مقطع کارشناسی، دانشجویان تا حدودی با مفاهیم و رویکردهای معماری، طراحی و نقشه کشی آشنا می‌شوند و همچنین طراحی پلان با نرم افزارهای تخصصی از جمله اتوکد نیز در چارت درسی آنان موجود می‌باشد. با اینکه در مقطع کارشناسی، انجام پایان نامه معماری از اهمیت چندان زیادی برای دانشگاه برخوردار نیست ولی با این همه، روند آشنایی دانشجو را متد روز طراحی و نحوه آموزش و یادگیری آن ها با انجام پایان نامه معماری را بیشتر می‌کند. از این رو، این مؤسسه در تلاش است با ارائه خدمات مشاوره به برخی از دانشجویان که توانایی و یا وقت کافی برای یادگیری و طراحی این نوع نقشه ها را ندارند به آن ها کمک کند تا در زمینه انجام پایان نامه بتوانند مشاوره های خوبی از این مؤسسه دریافت کنند.

 

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه معماری کارشناسی ارشد

برای مقطع کارشناسی ارشد اوضاع تا حدود زیادی متفاوت می باشد. در این مقطع، انجام پایان نامه معماری در گرایش های مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است مخصوصاً اینکه با توجه به گرایش های مختلف این رشته، نیاز به آگاهی و درک عمیق از نحوه انجام پایان نامه در گرایش های مختلف برای دانشجویان پیش از پیش حائز اهمیت می باشد. لذا این مؤسسه با ارائه خدمات به دانشجویان عزیز در گرایش های مختلف معماری، کمک می‌نماید تا دانشجویان در نحوه انجام پایان نامه معماری به بهترین شکل ممکن عمل نمایند.

 

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

0990-135-4771

 

ثبت سفارس