Skip to main content

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

موسسه کاوشگران دانش همواره با تیمی جرب و کارآمد در نظر داشته است تا ارائه خدمات خود را با بهترین و نازلترین قیمت به مشتریان خود ارائه دهد. از این رو این مؤسسه لیست تعرفه های خود را در زمینه  قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری بصورت ذیل تدوین نموده است:

 

انجام پروپوزال: 200 هزار تومان

انجام فصول 1 تا 5 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 700 هزار تومان

طراحی پلان 600 هزار تومان

طراحی سه بعدی و حجم: 800 هزار تومان

طراحی ماکت: 200 تا 500 هزار تومان (بستگی به جنس ماکت)

انجام صفر تا صد پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 1 میلیون 700 هزار تومان

 

بهترین مؤسسه انجام پایان نامه معماری ارشد با بهترین قیمت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد. ثبت سفارش

انجام پایان نامه معماری

 

قیمت انجام پایان نامه کارشناسی معماری

مؤسسه کاوشگران دانش علاوه بر انجام پایان نامه کارشناسی ارش معماری، در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی معماری نیز فعالیت می‌نماید. لذا بدین منظور، این مؤسسه جهت رضایت مشتریان و نشان حسن نیست خود به دانشجویان عزیز تلاش نموده است تا مشاوره انجام پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی معماری را نیز با بهترین و مناسبترین قیمت انجام پایان نامه کارشناسی معماری ارائه دهد. لذا قیمت انجام پایان نامه کارشناسی معماری بصورت ذیل تدوین شده است:

 

انجام پروپوزال: 100هزار تومان

انجام فصول 1 تا 5 پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 400 هزار تومان

طراحی پلان 400 هزار تومان

طراحی سه بعدی و حجم: 600 هزار تومان

طراحی ماکت: 200 تا 500 هزار تومان (بستگی به جنس ماکت)

انجام صفر تا صد پایان نامه کارشناسی ارشد معماری: 1 میلیون 100 هزار تومان

ثبت سفارش

 

هزینه انجام پایان نامه معماری

مؤسسه کاوشگران دانش با استفاده از متخصصان در زمینه نگارش پایان نامه و انجام مطالعات معماری، آماده است تا به دانشجویان عزیز در ارائه مشاوره نگارش پایان نامه معماری با کمترین هزینه انجام پایان نامه معماری به دانشجویان عزیز مدد رساند. همچنین این مؤسسه به دانشجویان عزیز در زمینه طراحی پلان و ماکت نیز مشاوره می دهد. ثبت سفارش