طراحی خانه سالمندان

خانه سالمندان مفهومی است که در سالیان اخیر در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش های ارزشی و اجتماعی مردم ایران ، لزوم توجه به چنین مبحثی نبوده است . ظاهرا به دلیل ظهور شرایط جدید در تمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در چند دهه ی اخیر ، اجبارا باید برای حداقل بخشی از جمعیت سالمند ایران، به فکر برنامه ریزی های مناسب به منظور ساخت این گونه فضاهای سکونتی ویژه در ایران بود.

با توجه به دلایلی که در زیر خواهیم اورد انتظار می رود که به زودی در شهرهایمان با یک نیاز آشکار برای ورود سالمندان به خانه های سالمندی رو به رو شویم ، نیازی که هم اکنون به صورت پنهان وجود دارد .

 • افزایش طول عمر و بالا رفتن نسبت سالمندان در جمعیت
 • کوچک شدن خانواده و تغییر آن از حالت سنتی به مدرن و در نتیجه کاهش میزان جذب و پذیرش سالمندان در خانواده های جدید .
 • گسترش آپارتمان نشینی و تغییر فضای زیستی برای خانداده ها .
 • کوچک شدن آپارتمان ها به سطوح زیر ۷۰ متر مربع و محدودیت جا برای خانواده های دارای سالمند .
 • اشتغال زمانی در خارج از خانه و احتمالا کار نوبتی در شب و تنها ماندن سالمندان در آپارتمان .
 • اشتغال مردان در شغل دوم یا سوم و کاهش حضور آنها در کنار سالمندان و بی سرپرست ماندن سالمندان
 • افزایش اشتغال زنان و کاهش حضور ان ها در خانه و در کنار سالمندان .
 • علاقه زوج های جوان به کسب اشتغال بیشتر و دوری از دخالت سالمندان در امور زندگی آن ها.
 • کاهش باروری و به وجور آمدن سامندان تنها و بی فرزند.
 • کاهش درآمد، افزایش اوقات فراغت،از دست دادن توانایی ها ، از دست دادن همسر، از دست دادناستقلال، بروز برخی معلولیت ها و عزلت روزافزون با کهولت همراه هستند لذا سالمند یا راهی آسایشگاه می شود و یا اگر بنواند حرکت کند روزها را به خارج از خانه رفته در پارکها و با هم سن وسالان خود به گذران بقیه عمر می پردازد.
 • افزایش بیماری ها و معلولیت ها در کهنسالی و نیازآنها به پرستاری ویژه که ارائه آن درخانواده مشکل است.نیاز رو به افزایش سالمندان برای کمک گرفتن از دیگران در امور شخصی و مشکلات ناشی از آن مثلحمام کردن ، بهداشت و تغذیه به ویژه در مورد سالمندان معلول و بیمار که فاقد همسر هستند و در خانه فرزندان و بستگان زندگی می کنند. (عظیمی و تیموری، 66:1385).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

09333358943

 

ثبت سفارس