Skip to main content

شهر ائورورا، استرالیا (شهری با طراحی خلاق)

مجسمه ائورورا 1 اثر جفري بارتلت 2، چهارراهی پر رفت و آمد نزدیک منطقه داکلند 3 ملبورن قرار دارد، ترکیبی از منحنی­هایی است از جنس استیل که به سازه هاي مهندسی و توانایی و قدرت کارهاي مکانیکی اشاره دارد .ائورورا، احساس صلابتی را که در نیرو و امکانات فناوري است، در کالبد مجسمه اي بیان می کند که اشکال شبکه مانند تورهاي فلزي به کار رفته در آن یادآور سبدهاي حمل کالا در کشتی است. تأثیر هیجان انگیز کار زمانی خود را نمایان می­کند که در شب قسمت داخلی بخش بالا روشن می­گردد و بدین طریق پاها کم تر دیده می­شود و به نظر می­رسد شبکه­ي توري درخشنده بر فراز خیابان غوطهور است. محل قرارگیري اثر در محدوده­ي تجاري ملبورن است و یا بدان معناست که حجم آن می­بایستی، علاوه بر سه جهت از بالاي آپارتمان ما، حس پویایی خود را حفظ کند .عابران می­توانند از زیر یا میان اثر حرکت کنند. بارتلت براي تکمیل طراحی خود از مدل­هاي سه بعدي اتوکد استفاده می­کند. ائورورا، بر نفوذ و پتانسیل فناوري در طراحی پویا، نورپردازي و نیز ارتباط با آب نماي محوطه تأکید می­کند.

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

09333358943