Skip to main content

گرایش های رشته برق

مهندسی برق الکترونیک

در گرایش مهندسی برق الکترونیک به شناخت ورودی ها و نحوه تولید و توزیع برق در مدارات پرداخته می شود. این گرایش در کل مربوط می شود به شناخت تخصصی هادی ها و نیمه هادی ها که کلیه قطعات الکترونیکی اعم از مقاومت، خازن، دیود، آی سی و… را تشکیل می دهند.

مهندسی برق مخابرات

در گرایش مخابرات به شناخت انواع فرستنده، پردازش در مرحله میانی ، گیرنده و روشهای گسترش شبکه پرداخته می شود. ایجاد ارتباط بین دو فرد که شامل فرستنده و گیرنده می شود می بایست توسط مهندسین برق مخابرات مسیردهی گردد. که این مسیردهی با تشخیص نوع طول موج مورد نیاز تامین می گردد. برق مخابرات تا میزان قابل توجهی به رشته های شبکه و فن آوری اطلاعات نیز وابسته می باشد.

مهندسی برق قدرت

تولید و توزیع برق بعنوان یک منشاء و مبدأ اصلی توسط مهندسی برق قدرت صورت می پذیرد. امکان ایجاد برق از چیزی که جز ماده ای خام بیش نیست مانند سوزاندن زباله ها و تولید برق، از جمله تخصصهایی است که در این گرایش مورد بحث قرار میگیرد.

مهندسی برق کنترل

اگر تمام منابع دنیا تبدیل به برق شوند بالاخره روزی این انرژِی تمام خواهد شد، اگر کنترلی روی مصرف آن صورت نگیرد. گرایش مهندسی برق کنترل با ارائه راهکارهای آموزشی مناسب برای بهینه سازی مصرف و ایجاد توازن و تعادل بین مصرف و تولید، سعی در افزایش عمر این انرژی پاک دارد.

دروس رشته برق

دروس پایه

مدارهای الکتریکی، الکترونیک 2 و 1، مدارهای منطقی ، مخابرات، ریاضی عمومی، ریاضی علم کامپیوتر، مدار، الکترومغناطیس، فیزیک عمومی

دروس تخصصی

الکترونیک 3، تکنیک پالس، میکروپروسسور، معماری کامپیوتر، مدارهای مخابراتی، فیزیک مدرن، فیزیک الکترونیک، ماشینهای الکتریکی، بررسی سیستمهای قدرت، تولید و نیروگاه، رله و حفاظت، عایق و فشار قوی، ترمودینامیک، ابزار دقیق.

 

09333358943