Skip to main content

انجام پروپوزال معماری ارشد

یکی از نیازهای اولیه، اصلی و اساسی نگارش پایان نامه در وهله اول نگارش پروپوزال می باشد. از این رو مؤسسه کاوشگران دانش با تیمی مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات انجام پروپوزال معماری ارشد می باشد. در واقع یکی از اصول اصلی و اساسی در پروژه های معماری، نگارش یک پروپوزال خوب و علمی می باشد. از این رو، این مرسسه تمام تلاش خود را در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات نگارش پروپوزال به دانشجویان عزیز را اتخاذ نموده است.

 

بخش‌های مختلف پیشنهاده (پروپوزال)

هر پیشنهاده پژوهش شامل بخش‌ها و قسمتهای مشخصی است که باید آنها را بر اساس اطلاعات درست و ضوابط علمی تکمیل کرد.

 • عنوان تحقیق
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه سازی
 • روش و مراحل تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • منابع

دسته‌بندی دیگری از اجزاء پیشنهاده یا پروپوزل

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • پیشینه علمی و مرور متون مربوطه
 • هدف‌ها
 • ضرورت
 • سؤالها یا فرضیه پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه مورد پژوهش و نمونه
 • ابزار و گردآوری اطلاعات
 • روایی و پایایی
 • پیش آزمون
 • تعریف‌های عملیاتی
 • فهرست منابع و مآخذ

 

ثبت سفارش انجام پروپوزال

 

شماره تماس:

0990-135-4771