Skip to main content

انجام پایان نامه کارشناسی معماری

مؤسسه کاوشگران دانش همواره با تیمی مجرب تلاش داشته است تا به دانشجویان عزیز بهترین خدمات مشاوره پژوهشی و آموزشی را ارائه دهد. از این رو، این مؤسسه تلاش نموده است تا علاوه بر جلب رضایت دانشجویان مقطع ارشد و دکتری، انجام پایان نامه کارشناسی معماری را نیز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه دهد. در زیر برخی از مهمترین انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد ذکر شده است:

 

  1. طراحی ایستگاه راه آهن کرمانشاه با رویکرد معماری پایدار
  2. طراحی مهد کودک جهت آموزش مفاهیم معماری پایدار به کودکان
  3. طراحی معماری کتابخانه با رویکرد معماری پایدار در شهر اردبیل
  4. مرکز تحقیقات و توسعه معماری پایدار شیراز
  5. خانه فرهنگ و هنر بابل با رویکرد معماری پایدار
  6. نقش انرژی‌های پایدار در معماری؛ مرکز مطالعات انرژی‌های پایدار
  7. موزه و آکادمی علوم طبیعی با رویکرد معماری پایدار
  8. طراحی مرکز تحقیقات و توسعه معماری پایدار
  9. مسکن با رویکرد معماری پایدار
  10. طراحی مجموعه سینمایی با رویکرد معماری پایدار

 

بطور کلی مؤسسه کاوشگران دانش با اراده محکم آمادگی انجام پایان نامه کارشناسی معماری، را برای دانشجویان مقطع کارشناسی دارد.

 

09333358943