Skip to main content

اصول طراحی شهری

فضاهای عمومی مناسب، آن فضاهایی هستند که انرژی و زنده دلمی اجتماعی و فرهنگی را پشتیبانی کنند و نیازها و خواسته­های یک شناسه محلی معتبر را نمونه­سازی کنند. در این سند، هشت اصل برای طراحی شهری تعیین شده است که این اصول، دستورالعمل های عمومی را برای ایجاد یک مکان فعال فراهم می کنند. این اصول، به معرفی مفهوم های اولیه طراحی شهری و واژگانی برگرفته از کتب و نشریات و مکان های مشهور به فعالیت و زنده دلی و پرانرژی بودن، می پردازد. در حالیکه این اصول در اکثر مکان ها در اکثر شهرها قابل استفاده هستند، مبنای آن برای ساختن جذابیت های فیزیکی و فرهنگی شهر ملبورن بنا نهاده شده است.

  • ساختار شفاف  

ساختار شهر در ابعاد مختلف کاملا شفاف و آشکار است. در سطح ماکرو، تمام ناحيه شهری در ویژگی های چشم اندازی، خطوط ارتباطی و جابجایی و مراکز فعالیت خلاصه می شود. در سطح میکرو، طرح­بندی تک تک خیابان­ها و سایت­ها الگوهای قابل تشخیصی را تشکیل می­دهند.

  • به هم متصل بودن

در تعریف، ناحیه­های عمومی می­بایست قابل دسترس برای همگان باشد. با این وجود این معیار به روش های مختلفی می توان سنجیده شود. هر سیستم دسترسی می بایست اجازه دسترسی آزادانه را به همگان بدهد.

  • تنوع

مراکز شهرهای بزرگ می­بایست طیف وسیعی از تجربیات و فرصت ها را ارائه دهد. تنوع و تکثر دو جذابیت اصلی آن هستند. یک طراحی شهر مناسب از ترکیب متنوعی از فعالیت­ها پشتیانی می­کند.

  • پیوستگی و تغییر

یک شهر علاوه بر اینکه می بایست مردم را در مکان قرار دهد، می بایست آنها را در زمان نیز قرار دهد. درست همانگونه که می بایست بعضی اجزای ساختار و ویژگی های شهر نشان دهندهی نقشه ی روشنی از شهر است، اجزای دیگر بافت شهری می بایست نشان دهنده ی پیشرفت و توسعه ی شهر باشد

  • اعتبار

اعتبار یک مکان از منابع مختلفی ناشی می شود. با درک این مفهوم که یک شهر از نواحی در ارتباط اما مجزا، یک طراحی شهری خوب می بایست به تقویت ویژگی های ذاتی هر ناحیه بپردازد.

  • عدالت

در مکان های عمومی شهر، مردم به عنوان شهروندان دوست با یک دیگر در تعامل و ارتباط هستند. با فرض احترام به دیگر، فارغ از سلامت، سن، ماندنی و گذرا بودن، وضعیت مالی و اجتماعی، همه می­بایست حق استفاده و لذت بردن از مکان­های عمومی را داشته باشند. جامعه ما باید برای دانشجویان، خانواده­ها، افراد مسن، حرفه ای ها، بازدیدکنندگان، ساکنین، معلولان، و غیره ساخته شده باشد.

  • متناسب بودن با تخیل مردم

متناسب بودن به این معنی است که تنظیمات فیزیکی باید به مردم کمک کنند که مردم احساس راحتی، امنیت کنند و برای آن ها شرایط دستیابی به اهدافتان را فراهم کند (همان).

 

پژوهشگران برتر

مشاوره انجام پایان نامه معماری و شهرسازی

09333358943