استخراج مقاله

مؤسسه پژوهشگران برتر با ارائه خدمات مشاوره در زمینه پژوهشی و استخراج مقاله از پایان نامه های دانشجویی، در نظر دارد تا به دانشجویان معماری، شهرسازی، مدیریت، جغرافیا و گردشگری خدمات ارائه دهد.

مطالب موجود در پایان نامه باید با ظرافت و دقت و مهارت در کنار همدیگر قرار گیرند تا مقاله به وجود آید. نکات مورد نظر برای تبدیل پایان نامه به مقاله را با ذکر چند تفاوت بین مقاله و پایان نامه ارایه می‌دهیم:

1- چکیده مقاله معمولاً از چکیده پایان نامه کوتاهتر است. برای نوشتن چکیده مقاله شما‌ می‌توانید از چکیده پایان نامه استفاده نمایید، منتها آن را در قالب ۲۵۰ الی ۳۰۰ کلمه خلاصه کنید.

2- بخش مقدمه در یک پایان نامه معمولاً با این هدف می‌آید که شما با ادبیات تحقیق حیطه مورد بررسی خود آشنایی کامل دارید. معمولاً ادبیات تحقیق علاوه بر بخش مقدمه فصل اول در فصل دوم به صورت مفصل ذکر می‌شود.

3- روش تحقیق

4- مبانی نظری پژوهش

5- چارچوب نظری پژوهش

6- مطالعه موردی

7- یافته‌های پژوهش

8- نتیجه‌گیری

9- منابع

چارچوب ساختاری مقاله

 • چکیده:چکیده معمولا بین 150تا 250 کلمه بوده و در آن تعریف مساله، اهمیت مساله، روش پیشنهادی و نتایج بیان می شود.
 • کلمات کلیدی: معمولا شامل 3 الی 5 کلمه می باشد که شامل موضوع مورد بحث مقاله است.
 • مقدمه: در مقدمه شرح مساله، سوابق تحقیق و کاربردهای مساله بیان می شود. سپس دلیل انجام پژوهش یا عیب کارهای انجام شده در گذشته ذکر می شود.
 • پیشینه پژوهش
 • مبانی نظری پژوهش
 • چارچوب نظری پژوهش
 • مطالعه موردی
 • روش تحقیق
 • تحلیل یافته ها
 • نتیجه گیری
 • مراجع: در نوشتن مقاله باید تلاش کرد از مراجع معتبر و جدید استفاده نمود. مراجع معمولا به ترتیبی که در متن مورد استفاده قرار می گیرند ذکر می شوند. به روش APA و یا شیکاگو.

مؤسسه پژوهشگران برتر

09333358943

برچسب‌ها

نمونه مقاله مستخرج از پایان نامه-چاپ مقاله ISI- هزینه استخراج مقاله از پایان نامه- نمره مقاله در پایان نامه- اکسپت مقاله در یک ژورنال خارجی-مقاله های رایگان-اکسپت مقالهISI- روش نوشتن مقاله از پایان نامه- تهیه مقاله از پایان نامه- انجام مقاله دانشجویی- استخراج مقاله ISI از پایان نامه- مقاله کارشناسی ارشد